Eesti Lasteaednike Liidu ettepanekud ja kommentaarid Alushariduse ja Lapsehoiu seaduse ning õppekava muutmise eelnõule.

04.01.2022TartusEesti haridusvaldkonna arengusuunad 2021-2035 on liikumine kaasava hariduse ja nüüdisaegseõpikäsituse rakendumise poole, mille laiem eesmärk on alushariduse kvaliteedi tõstmine. Enamkeskendutakse varajasele märkamisele sh andekate toetamisele. Samuti näeb HTM-i omategevuse prioriteetideks…

Loe veelEesti Lasteaednike Liidu ettepanekud ja kommentaarid Alushariduse ja Lapsehoiu seaduse ning õppekava muutmise eelnõule.

STREIGI INFO

Head haridustöötajad  Segadust on külvamas riikliku lepitaja tõlgendus, et kuna kollektiivse töötüli osapooled ei jõudnud kokkuleppele kooliõpetajate töötasu 2024.a. alammäära kehtestamises PGS § 76 lg 1 alusel, saaks justkui korraldatav…

Loe veelSTREIGI INFO

Õpetajate palgateema valitsuses

Eesti Lasteaednike Liidul on võimalus Õpetajate Ühenduse Koostöökoja kaudu avaldada arvamust õpetajate palga teemal. Palgaküsimus on jõudnud valitsusse.  EHL asus palgaläbirääkimistesse 11% palgatõusu sooviga. Riik pakkus esialgseks palgatõusuks 1,7%, millega EHL…

Loe veelÕpetajate palgateema valitsuses

Üleminek eesti õppekeelele

ELAL juhatuse liikmed osalesid 22.09.22 infokoosolekul HTM-i keelepoliitika töötajate ja kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsiga, millest võttis osa ka pea 40 temaatikaga seotud haridustöötajat. Kuigi kokkusaamisel keskenduti peamiselt muudatustega seotud kitsaskohtadele koolides, peatuti…

Loe veelÜleminek eesti õppekeelele