Mare Tormi õnnitlus

  • Post author:

Õnnitlen Eesti Lasteaednike Liitu 25. aastapäeva puhul! Soovin kõigile liidu liikmeile indu, soovi ja tahet seista jätkuvalt Eesti lasteaedniku kõrge maine eest! Osake hoida ja väärtustada meie lasteaedade silmapaistvat kasvatuskultuuri…

Loe veel Mare Tormi õnnitlus