Liidust

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on loodud

  • lasteaiaõpetajate ja alushariduse väärtustamiseks;
  • lasteaednike professionaalse arengu toetamiseks:
  • kutsehuvide edendamiseks ja kaitsmiseks;
  • alushariduse valdkonna töötajate ühtsustunde tugevdamiseks;
  • koostöö arendamiseks teiste liitude ja organisatsioonidega.


Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on asutatud 09. aprillil 1991. aastal Tartus
.

ELAL on MTÜ Eesti Haridusfoorumi, MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ja SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liige. 1993. aastast alates tehakse koostööd Soome lasteaiaõpetajate liiduga.

PB295592
DSC01514
P6091108
P7030101
P7020298
P7136075
P6101392
P7134357
P7040300
P7134334
P7302414
P7136134
P7312577
P7302432
previous arrow
next arrow

ELAL on teinud HTM-ile ja Riigikogu kultuurikomisjonile hulga ettepanekuid koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise ja täiendamise, koolieelsete lasteasutuste personali koosseisude, töötajate atesteerimise ning lasteaiaõpetajate palkasid ja alusharidust puudutavate probleemide lahendamise kohta.

1992. aastal taotles liit kasvataja ametinimetuse ümbernimetamist lasteaiaõpetajaks, mis sai teoks 1999. aastal.

2015. a. 15. juunil anti Toompeal riigikogule üle lasteaednike kollektiivne pöördumine koos 27 220 toetusallkirjaga. Kollektiivse pöördumise, toimunud aktsioonide ja rattaretke “Lasteaiaõpetajale õpetaja palk” tulemusena on koostöös erinevate osapooltega saavutatud riiklikul tasemel palgatõusu kokkulepped, mille alusel aastaks 2019 on kõigi magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palga alammäär võrdne kooliõpetajate palga alammääraga. Aktsiooni raames valmis Eesti Lasteaednike Liidu loits, mille autoriks on Merle Esken.

ELAL korraldab iga-aastast alushariduse konverentsi “Tarkus tuleb tasapisi”. Toimuvad traditsiooniks saanud iga-aastased suveseminarid ning lisaks erinevad õppekogemus- ja koolituspäevad, teabepäevad, ümarlauad, piirkondlikud seminarid, õppereisid. ELAL on avatud ja demokraatlik koostöövorm, mille sihiks on kujundada lasteaednike ühised seisukohad olulistes alushariduse valdkonna ja ühiskonnaelu küsimustes. ELAL annab igale liikmele võimaluse kaasa rääkida Eesti hariduspoliitika kujundamisel, alushariduse edendamisel ja lasteaiaõpetaja töö väärtustamisel. ELAL kutsub kõiki lasteaednikke meiega ühinema. Ühiselt suudame rohkem, üheskoos oleme tugevad. Liitumisavaldus täida SIIN!