Lugemist

Veebruaris 2022 toimusid veebikoolitused „Tüdrukute ja poiste haridus- ja ametivalikud algavad lasteaiast” lasteaiaõpetajatele. Koolitusel jagatud materjalid:

Linke ja allikaid koolituse juurde

Õigusnormid ja täiendavad materjalid


 Kaasav haridus kiiresti muutuvas infoühiskonnas Õpetajate leht 12. aprill 2019 

Omavalitsused saavad lisaraha lasteaiaõpetajate palgatõusuks ja huvihariduse korraldamiseks 21. veebruar 2019

Kaasava alushariduskeskkonna reflektsioonivahend  Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur

Milline on üks maailma parim haridusasutuse juht?
HTM on avaldanud oma veebis haridusasutuse juhi kompetentsimudeli – hea võimalus vaadata üle, mida ja kuidas teha selleks, et olla maailma parim haridusasutuse juht või hoopis seda, mida oodata oma juhilt.

Õpetaja, mis sinust sõltub? Äli Leijeni ettekanne konverentsil Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja Tartus 11.04.2018

Alushariduse seadusandluse arendus. Tiina Petersoni ettekanne ELAL suveseminaril 2018 Viljandimaal, Kärstnas

Et lasteaednike hääl oleks kuulda Õpetajate leht 13.01.2017

Lapse individuaalsuse ja koostöö toetamine koolieelsetes lasteasutustes Tiina Peterson

Õpetaja kutse Maria Ruubas

Mõtlemise alus rajatakse ammu enne (üli)kooli Peep Leppik

Oma lapse väärkohtlemine ei takistanud töötamist lastehoius

Lasteaiahariduse alarahastamine ohustab ühiskonda

OECD Eesti haridusest: tase kõrge, aga süsteem kreenis

Psühholoogia rakenduslikust kasutamisest õppetöös – Avatud loeng Peep Leppikult

Kasvatus looduspärase ja moe vahel Peep Leppik

Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Tartu Ülikool RAKE alushariduse ja lapsehoiu uuring

Ilumeel Käisi koolis Arthur Ruusmaa 7.01.2014

Miks mitte katsetada midagi nii head? Ülle Tõnumaa 19.01.2014

Lasteaia töökorraldus lähtugu lapsest Tiina Vapper 24.01.2014

DELFI GRAAFIK: Lasteaiaõpetajate palgad erinevad maakonniti mitmesaja euro võrra Kristi Helme 21.10.12

Rootsi eelkool – õhuke õppekava, sügav sisu 21.10.12

Alushariduse korraldusest Eestis Tiina Peterson 05.10.12

Polegi enam õpetaja? Heda Kala 16.03.2012

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi 94. aastapäeval Tartu Vanemuises 24.02.2012

Õpetajate lehe küsimused 20.01.2012

Toompeal õpetajate meeleavaldusel 21.10.2011

ELAL suvekool Tartus 2011