VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat
Slider
VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat
Slider

Miks kuuluda Eesti Lasteaednike Liidu liikmete hulka?

Liidu liige saab: 
1) informatsiooni lasteaiatööd puudutavate seaduseelnõude, koolitusvõimaluste, projektide pakkumiste kohta, samuti liidu esindajate tegevusest erinevates töögruppides;
2) esindada liitu ja selle kaudu Eesti lasteaiaõpetajaid läbirääkimistel erinevate partneritega (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Kutsekoda jt) seaduseelnõude jms küsimustes;
3) osaleda liidu liikmete koosolekutel, töögruppides ja kandideerida liidu volikogusse;
4) tõstatada liidu tasandil olulisi alushariduse probleeme;
5) algatada koolitusi ja muid lasteaiatööga seotud ettevõtmisi;
6) osaleda liidu korraldatud koolitustel, õppereisidel, suvepäevadel jm üritustel.

previous arrow
next arrow
Slider

Liitu astumine

Liidu liikmeks astumiseks tuleb täita registreerimisfail või elektrooniline vorm, millega liitu astuja nõustub ühtlasi täitma liidu põhikirjalisi kohustusi ja tasuma liikmemaksu, mille suurus on 3 eurot kuus.

LIITUMISAVALDUS