Vaartustades.png
VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat
Vaartustades.png
Vaartustades.png
VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat
Vaartustades.png

Visioon

Eesti Lasteaednike Liit on alushariduse valdkonnas tegelevate spetsialistide huve arvestav ja esindav, professionaalset arengut toetav ja erinevate osapoolte vahelist koostööd edendav ning väärtusi edasikandev jätkusuutlik ühendus.

Missioon

Eesti Lasteaednike Liit:

  • Koondab alushariduse valdkonna spetsialiste ja esindab nende huve riiklikul tasandil;
  • Toetab lasteaiaõpetaja professionaalset arengut;
  • Teeb ettepanekuid haridusvaldkonnaga seotud seadusloomes;
  • Arendab koostööd erinevate huvigruppidega.