VÄÄRTUSTADES
Eesti lasteaiaõpetajat

Teade

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 4.jaanuaril 2022 teisele kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Partnerite tagasiside on oodatud järgneva 15 tööpäeva jooksul ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022.

Lisa: Alushariduse riikliku õppekava eelnõu

ELAL 30 juubelipidustus 25.09.2021 ERM-is

Visioon

Eesti Lasteaednike Liit on alushariduse valdkonnas tegelevate spetsialistide huve arvestav ja esindav, professionaalset arengut toetav ja erinevate osapoolte vahelist koostööd edendav ning väärtusi edasikandev jätkusuutlik ühendus.

Missioon

Eesti Lasteaednike Liit:

  • Koondab alushariduse valdkonna spetsialiste ja esindab nende huve riiklikul tasandil;
  • Toetab lasteaiaõpetaja professionaalset arengut;
  • Teeb ettepanekuid haridusvaldkonnaga seotud seadusloomes;
  • Arendab koostööd erinevate huvigruppidega.