Õpetajate palgateema valitsuses

Eesti Lasteaednike Liidul on võimalus Õpetajate Ühenduse Koostöökoja kaudu avaldada arvamust õpetajate palga teemal. Palgaküsimus on jõudnud valitsusse. 

EHL asus palgaläbirääkimistesse 11% palgatõusu sooviga. Riik pakkus esialgseks palgatõusuks 1,7%, millega EHL ei saanud nõustuda ning tegi 8% ettepaneku. Täna on EHL seisukohal, et õpetajate streiki ei toimu kui palk tõuseb vähemalt 5%.

Valitsusse on läinud eelnõu, kus nähakse, õpetajate palga alammääs tõuseb 1749-lt eurolt 1803-ni. Seega on valitsuse pakutud palgatõus 3%.

Õpetajad on valmis mitte streikima kui palgatõus on vähemalt 5%. 

Seega ei saa me olla 3% palgatõusuga nõus. ELAL ei andnud eelnõule kooskõlastust ja teavitas sellest ka õpetajate koostöökoda, mille juhatuse liige lasteaednikke esindamas on ELAL liige.

ELAL ja EHL seisavad selle eest, et kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palkade sidusus säiliks.

Õpetajate streigiga seonduvat infot jagame kohe kui EHL on saatnud juhised.

ELAL juhatus

Lisamaterjalid:

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu esitamine kooskolastamiseks ja arvamuse-avaldamiseks. Põhikooli-ja-gümnaasiumi-õpetaja töötasu alammäär: LINK

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu: LINK

Vabariigi Valitsuse määruse seletuskiri: LINK

Õpetajate palgateema valitsuses

Õpetajate palgateema valitsuses

Eesti Lasteaednike Liidul on võimalus Õpetajate Ühenduse Koostöökoja kaudu avaldada arvamust õpetajate palga teemal. Palgaküsimus on jõudnud valitsusse. 

EHL asus palgaläbirääkimistesse 11% palgatõusu sooviga. Riik pakkus esialgseks palgatõusuks 1,7%, millega EHL ei saanud nõustuda ning tegi 8% ettepaneku. Täna on EHL seisukohal, et õpetajate streiki ei toimu kui palk tõuseb vähemalt 5%.

Valitsusse on läinud eelnõu, kus nähakse, õpetajate palga alammääs tõuseb 1749-lt eurolt 1803-ni. Seega on valitsuse pakutud palgatõus 3%.

Õpetajad on valmis mitte streikima kui palgatõus on vähemalt 5%. 

Seega ei saa me olla 3% palgatõusuga nõus. ELAL ei andnud eelnõule kooskõlastust ja teavitas sellest ka õpetajate koostöökoda, mille juhatuse liige lasteaednikke esindamas on ELAL liige.

 

ELAL ja EHL seisavad selle eest, et kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palkade sidusus säiliks.

 

Õpetajate streigiga seonduvat infot jagame kohe kui EHL on saatnud juhised.

ELAL juhatus