Tegevused
Slider

KUTSE:ÕPPEKAVA TEEMALINE ÜMARLAUD 22.10.2019

Head kolleegid, alushariduse asjatundjad, alushariduse valdkonnas tegutsevad ühendused.
Kutsume teid osalema alushariduse riikliku õppekava (lasteaia riikliku õppekava) teemalises ümarlauas 
“Koos tegutsedes – lastele mõeldes.” 
22.oktoobril 2019 kell 17.00 – 20.00 Tallinna ülikoolis, ruumis M – 134
Ümarlaua algataja on Eesti Lasteaednike Liit
Käsitletavad teemad
Erinevate alushariduse valdkondade ühenduste ja valdkonnaga seotud osapoolte arvamused, seisukohad  ja ettepanekud
– HTMi poolt avaldatud lasteaia riikliku õppekava tööversiooni kohta,
– HTMi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Petersoni kokkukutsutud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu väljatöötamise töörühma töötulemuste kohta.
Ümarlaua kokkukutsumise eesmärk on aru saada kujunenud olukorrast,  avaldada arvamust, hinnata tekkinud olukorda,  pakkuda lahendusi ning osalejate ettepanekutele tuginedes teha otsus ühispöördumise koostamise kohta ja saada sisend ühispöördumise kava ja sisu kohta.
Täpsema päevakava teatame osalejatele 21. oktoobril 2019
Ümarlauale ootame alushariduse valdkonna ühendusi omapoolsete argumenteeritud ettepanekutega.  Arvamused ja ettepanekud on oodatud alushariduse õppekavade arendamise ja koostamise protsessi ning sisu kohta. Protokollimise kergendamiseks palume materjalid esitada paberkandjal või e-kirjaga.
Osalemisest palume teatada 18. oktoobril 2019, märkides esindajate nimed ja arvu (1-3 ühenduse kohta).
Ühendustel, kellel pole võimalik osalema tulla, aga siiski soovivad kaasatud olla, palume saata omapoolsed arvamused ja ettepanekud  hiljemalt 21.oktoobril.
Ümarlauale on kutsutud alushariduse valdkonna juriidiliste ühenduste, Tartu ja Tallinna Ülikoolide ning alushariduse toetajate esindajad.
Osalejad
Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Alushariduse Ühendus
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Eesti Reggio Ühendus
Eesti Lugemisühing EstRa
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Lastevanemate Liit
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus
TÜ Narva Kolledž
Eesti Lapsehoidjate Kutseliit
Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid
MTÜ Hea Algus
MTÜ Hooling
SA Innove õppekava- ja metoodikaagentuuri mitmekeelse õppe ja keelekümbluskeskus
Tallinna Endla Koostöökogu
Pärnu linna õppealajuhatajate ühendus
Eesti Avastusõppe Liit
Lasteaednike Avastusõppe Ühendus
Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Õpetajate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Tervise Arengu Instituut
Johannes Käisi  Selts
Õpetajate Leht

Osalejate nimekiri täieneb.
Koostöös sünnib parim!
Koos tegutsedes leiame parimad lahendused.

VEEBIKÜSITLUS "Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile"

Head koostööpartnerid, lasteaednikud ja alusharidusega seotud inimesed.
Teie arvamus on oluline.
Edastame küsimustiku, mille põhjal koostame lasteaednike liidu hinnangu HTM ile ja mis oleks liidupoolseks sisendiks ka ühispöördumisele kui ühispöördumine 22.10.2019 toimuval ümarlaual koostada otsustatakse. Küsimustikule vastamine vajab süvenemist ja aega ning eeldab mõlema versiooniga (HTM – i ametlik ja valdkonna ekspertide, praktikute ettepanekud) kursis olemist. Mõlemad tekstid on FB. grupis “Võtta tagasi Lasteaia riikliku õppekava versioon” failidena üles laetud.
Loodame, et leiate tahet ja aega, et neile küsimustele omalt poolt vastused anda ja koostöö tulemusel saame jätkuvalt väita, et Eestis on väga hea, tulevikku vaatav alushariduse õppekava.
Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile saad anda SIIN
Tagasidet palume dokumendile “Lasteaia riiklik õppekava” tööversioonile, mille leiad SIIT
Käivitunud arutelu on võimalik jälgida ja oluline lugeda enne küsimustikule vastama asumist FB-i “Võtta tagasi Lasteaia riikliku õppekava tööversioon” suletud grupiga liituda saab siin.
Soovime, et küsitlusele vastates saavad panustada kõik huvitatud osapooled.
Tekkinud küsimustele vastame meeleldi.
Tänades aktiivse osalemise eest.
Liili Pille
ELAL juhatuse ja töörühma nimel

ARVAMUSFESTIFAL "Tuleviku lasteaed-mõtteviisist algab muutus"

Hea Lasteaednike Liidu liige
Oled oodatud Paide Arvamusfestivali Haridusalale 9.august, kell 18.00 – 19.30 arvamusfestivali haridusalal. 
Sel aastal osaleb arutelul Eesti Lasteaednike Liit teemaga: “Tuleviku lasteaed – Mõtteviisist algab muutus!”

Arutelu juht: Anneli Adermann 
Külalised: Kristi Vinter (Tallinna Ülikool), Katrin Helendi (Tartu lasteaed “Terake” direktor), Jaana Koger (Tartu lasteaed “Terake” õpetaja), Maie Roos (MLA Viimsi Lasteaiad direktor), Eda-Mai Tammiste, (Anija Valla Lasteaiad direktor), Anneli Laamann (Teelahkme Lasteaia direktor)

Koos ajaga ja arengutega ühiskonnas on muutumises Eesti lasteaed. Iga päev puutuvad lasteaednikud kokku erinevate olukordadega, kus on määravaks avatus, empaatia, emotsionaalne intelligentsus, koostööoskus ja meeskonnatöö. Meie koolieelikud on tublid akadeemilistes oskustes, kuid sotsiaalne koolivalmidus jääb vajaka. Miks? Kas ja mil moel peaks Eesti lasteaed muutuma? Missugused on tulevikuoskused, mida ootame lasteaiast kooli astujalt. Mida ootab ja vajab ühiskond? Milline roll on tuleviku lasteaias õpetajal. Mida ootab kool? Mida peaks lasteaias muutma, et paraneks meie koolieelikute sotsiaalne koolivalmidus.

TARK JA TEGUS EESTI 2035 HARIDUSSTRATEEGIA 2021–2035 TÖÖRÜHMAD

Eesti Lasteaednike Liidu esindajad töötavad kolmes töörühmas:
>Haridussüsteemi töörühm
>Oskuste töörühm
>Õpetajate töörühm

Täpsema info leiad SIIT
Töörühmade kokkuvõtted on üleval lehel Materjalid

ALUSHARIDUSE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMINE

Haridus – ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr. 1.1-3/18/254 24.09.2018 on moodustatud Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühm, mille ülesanneteks on koostada alushariduse seaduse eelnõu teesid ja ettepanekud kaasnevate õigusaktide muutmiseks ning esitada kantslerile kokkuvõte.

Eesti Lasteaednike Liidu esindajateks on töörühmas Liili Pille, Merit Kvatš ja Evelin Sarapuu. Evelin esindab ühtlasi kõiki tegutsevaid lasteaiaõpetajaid. Esindajatele toeks on moodustatud ELAL liikmetest töörühm koosseisus Tiia Kaeramaa, Eda-Mai Tammiste, Lehte Tuuling ja Ave Ruul.
Töörühma nimekirja ja lisainformatsiooni leiate SIIT

Alushariduse seaduse kaasajastamise tegevuskava 
> Alushariduse seaduse kaasajastamise tugevused ja väljakutsed
Alushariduse seaduse kaasajastamise teesid
Alushariduse seaduse eelnõu töörühma koosolekute ajakava, ootused töörühma liikmetele

 

LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS

Eesti Lasteaednike Liidu algatusel ja eestvedamisel toimub  17. jaanuaril kell 14.45 – 17.15 TARTUS
Eesti laste tervise ja heaolu teemaline ümarlaud  „LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS”

Info, päevakorra ja osalejate nimekirja leiate SIIT
Kokkuvõte ümarlauast
Terviseameti juhend aastast 2016 “Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks”

11.04.2018 ELAL alushariduse konverents “Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja” Tartu Dorpati Konverentsikeskus

7.12.2017 ELAL Põlva-, Võru- ja Tartumaa piirkonna õppekogemuspäev Räpina LA-s Vikerkaar
Töökorraldus, terviseedendus, õuesõppe võimalused, KehaMeele tegevused, IKT vahendid õppetöös, tegevuspesad väljaspool rühma, aktiivõppe võimalused.
Kogemustest rääkisid Kohila LA Sipsik direktor Kristina Mägi, õppealajuhataja Kaia Välling ning kokk ja tervisemeeskonna juht Mari Laas

24.11.2017 ELAL alushariduse konverents Tallinna Ülikoolis
“Uuenenud õpikäsitus: kellele, miks ja kuidas?” Kristi Vinter-Nemvalts, TLÜ/HTI direktor
“Emaotsioonidega toimetuleku strateegiad” Grete Arro, PhD TLÜ/HTI

Koostöös EÕL-ga ja õpetajate ühendustega:
01.02.2018 ELAL Harjumaa ja Tallinna piirkonna koolituspäev Tallinna Kolde lasteaias 
“Õpetajate digivõimekuse toetamine“ Linda Helene Sillat, MSc, TLÜ /HTÜ haridustehnoloogia külalislektor. “Motivatsioon ja koostöö. Koos sünnib koostöö, koostööst sünnib kogukond“ Ilona Sillak, MTÜ Hooling
09.01.2018 Kutse toetada allkirjaga rahvaalgatuse portaalis algatust palve peatada SE519 lugemine. 
07.12.2017 ÜHISPÖÖRDUMINE kaasava hariduse teemal.

 
Sulge