Tegevused

Eesti Lasteaednike Liidu Harjumaa ja Tallinna piirkonna ümarlauad: E.Kaikkoneni koolitus "Väärtustades lapsepõlve"

12.10.2020 toimus Tallinnas koolitus ELAL Harjumaa ja Tallinna piirkonna liikmetele. 
Sama sarja koolitusi on toimumas:
Põlvas 04.11.2020 kell 13.00 Põlva Gümnaasium, Piiri 1. 
Tartus 05.11.2020 kell 13.00 HTMi saalis, Munga 18, Tartu.
Pärnus 11.11.2020 kell 09.00 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis. Akadeemia 3, Pärnu.
Täpsem informatsiooni leiate SIIT
Koolitajaks Erki Kaikkonen, kes viis läbi koolituse teemal „Lapsepõlve väärtustamine“
Alateemadeks „Õnnelik lasteaed“ ja „Kuulamine“
Erki Kaikkonen on koolitaja, nõustaja ja vabakutseline muinasjutuvestja, kelle elu lahutamatu osa on iseenda ja elu uurimine. Erki kannab enesega teadmisi ja kogemusi õpingutest nii välismaalt kui ka kodumaalt – ta on õppinud ühiskonnateadusi, antropoloogiat, psühholoogiat, kommunikatsiooni ja andragoogikat. Nagu ta ise ütleb, on ta akadeemilise hulkurluse korras õppinud peaaegu igas Eesti riiklikus ülikoolis, samuti on ta end täiendanud välismaal. Kõige selle juures on ta õppinud täpselt seda, mis on tundunud talle kõige huvitavam ning seetõttu on tal laialdased teadmised näiteks sotsiaalteadustes, semiootikas, kommunikatsioonis ja pedagoogikas Erki koolitus algas väitest, et kogu meie elu olemuseks on muutus. Inimene armastab stabiilsust – muutus on väljakutse. Muutuseid on kahte sorti:
– muutus, mis on meie sees ja meiega seotud
– muutus, mis on meie ümber.

Väikesed inimesed (lapsed) on maailmas uued – esimesed eluaastad on tähtsad ja nende jaoks on ka tähtis muutus – kui nad ei saa sellega hakkama, siis tekib emotsioon.
Kuidas toetada lapsi selles muutuses?
Erki ütleb, et parim mida saame teha on see, et tagada lastele turvaline olek – olla olemas, oskus hoida ruumi. Tähtis on usk sellesse et laps saab ise hakkama. Kui laps saab kogemuse, et saab ise hakkama ning täiskasvanud on tema jaoks olemas ja hoiavad ruumi, tekitab see temas enesekindlust ja ta saab autonoomsuse. Lapsed ei kontrolli emotsioone, täiskasvanute põhiülesandeks on see, kuidas aidata tasakaalustada laste emotsioone – kuidas anda lapsele seda, mida nad vajavad.
Laps sünnib ilma puhta lehena, teda ei sega veel mõtted. Lastel kuni 1 eluaastani on suu lahti, neil on lõdvestunud keel ja lõug ja nad on hetkes. See on teadvuse puhkeseisund – nullseisund. Sel hetkel ei tohi last segada – see on täielik autonoomsus. Lastel on müütiline mõtlemine – seda ei tohi kritiseerida. Etteheited ja süütunne ei ole motiveeriv – pigem on inspireerimine ja tunnustamine tähtis. Tunnustamisel on oluline, et ei anta hinnangut – see tekitab sõltuvust. Edastada tuleks minasõnum (mulle väga meeldib kui sa nii teed jne).
Kuni teismeeani elavad lapsed vanemate tunderuumis. See väljendub nende käitumises, mis vanemate suhtlemises ja suhteruumis toimub. Seega: väga oluline on lapsevanemate omavaheline suhe ja suhtlemine.
Vastavalt sellele, kuidas lapse vastutus kasvab tema kasvades, tuleb anda talle vabadust.
Muidu tekib teismeeas suur konflikt vanematega.
Erki Kaikkonen rääkis ka, kuidas kohtus Rootsi õpetaja Iris Juhansoniga, kes on autist. Autistide tundlikkus on teistsugune. Autism on kommunikatsioonihäire inimese enda sisemaailmaga – tal puudub ühendus tunnetega, st puudub kontakt kehaga. Ei ole sümpaatiaid ja ei ole antipaatiaid. Kuid ometi võib ka autistidest saada täisväärtuslik ühiskonnaliige. Selle tõestuseks ongi Iris Juhanson.
Erki koolitusel selgus ka see, kui oluline on siiski kuulamine. Kui minnakse emotsionaalselt liiale, siis inimesed ei kuule teineteist. Siis kuuldakse vaid süüdistust.
Enesearmastus on võime pakkuda iseendale seda mida vajad. Siis saad tunda positiivseid tundeid. Väljendamata tunnete hind on väga kõrge – teised ei saa minuga arvestada.
Erki üheks võtmelahenduseks probleemide korral on mäng. Ta rääkis oma praktilisi kogemusi, kuidas ta läbi mängu ja mängides on lahendanud keerulisi olukordi.
Koolitus oli huvitav ning kõike ei saa kahjuks siia kirja panna, kuid Erki Kaikkoneni mõtted on lihtsad ning kergesti arusaadavad kõigile.
Erki tõi välja ka erinevat kirjandust, mida võiks neil teemadel lugeda:
Näiteks: Valdur Mikita „Süngvistiline mets“, Lise Bourbeau „ Hingehaavad“ jne

Teksti koostas: Eda-Mai Tammiste ja teiste ümarlaudade toimumiste kuupäevad lisas Ebe-Kai Vares
Pildistas: Katrin Õisma

Alushariduse sõnumid 2020

Alushariduse sõnumid õppeaastaks 2020/2021, mida edastas augustis 2020 Tiina Peterson (HTM alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert), tuuakse ära OECD alushariduse rahvusvahelise uuringu IELS tulemused, Euroopa Nõukogu Lasteaedade ja hoidude töökorraldus koroonaviiruse leviku tingimustes, antakse teada, et valmimas on alushariduse seaduse eelnõu ning et alushariduse prioriteediks on kvaliteetne eesti keele õpe alushariduses.
Lisaks: Euroopa komisjoni  Alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistiku peamised põhimõtted

IELS on rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring

IELS on rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring, mis pakub informatsiooni selle kohta:
Millised on meie 5-aastaste laste teadmised ja oskused;
Kuidas kodus ja lasteaias saadavad kogemused mõjutavad laste oskusi;
Kuidas läheb meie lastel võrreldes teiste riikide samas vanuses lastega.
Põhiuuring toimus 1. oktoober kuni 21. detsember 2018
Uuringus osalesid Eesti, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide viieaastased lapsed
Kolme riigi peale kokku osales ligikaudu 7000 last, Eestist 2100 last, 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat.
Uuringut korraldas Eestis Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet (SA Innove) ja Tallinna Ülikool.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudel ja 360 kraadi tagasiside metoodika

Eesti Lasteaednike Liit koostöös Innovega töötasid välja kompetentsimudeli. Kompetentsimudel on loodud koolieelse lasteasutuse õpetajale – kutsestandardite mõistes õpetaja tasemele 6. Õpetaja kutset taotletakse ja uuendatakse kutsestandardi alusel õpetaja eneseanalüüsile ja portfooliole toetudes. Kompetentsimudel võimaldab hinnata õpetaja igapäevast tegelikku tegutsemist, käitumist ja hoiakuid 360 kraadi tagasiside metoodil. Lisaks enesehindamisele annavad tagasisidet tema juht, kolleegid ja lapsevanemad. Kompetentsimudel keskendub kutsestandardi raamistikus võtmekompetentsidele, mis on olulised elukestva õppe strateegia ja uute õppekavade rakendamiseks. Kompetentsimudeli peamine eesmärk on luua õpetaja rollimudel ning teadvustada oodatud hoiakuid ja käitumisviise. Kompetentsimudel aitab määratleda õpetaja tugevusi ja arendamist vajavaid külgi ning toetada seeläbi tema professionaalset arengut. Kompetentsimudeli kasutamine on lasteasutuse ja õpetaja jaoks vabatahtlik. Rakendamise eesmärgi (värbamine, arendus vms) valib asutus vastavalt oma vajadustele. Innove lehelt leitav SIIT
Koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudeli loomise töögrupis osales ELAL esindajana  Anna Sõõrd (Tabasalu Lasteaed Tibutare, Eesti Lasteaednike Liit, suvi 2020) 

Ülo Vooglaid loeng "Lapse kasvukeskkond" Loonel

16. juunil 2020 kohtumisel Eeva Holmi poolt salvestatud videomaterjalid ja fotod.
Siin kohtumise video 1. osa
pikk video on kohe vaatamiseks
 

ELAL Rattaretk 5

täpsema informatsiooni leiad SIIT

ELAL pöördumised seoses COVID-19 viirusega

Eesti Lasteaednike Liit pöördus 26.03.2020 peaministeri Jüri Ratas, Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi poole, et tagada lasteaednikele kaitset seoses koroonaviirusega.
Pöördumise leiate SIIT ja Sotsiaalministeeriumi vastuse leiate SIIT
Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Alushariduse ühendus, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Reggio Emilia Ühing ja Eesti Logopeedide Ühing pöördusid ühiselt Haridus – ja Teadusministeeriumi poole  06.04.2020, et lasteaednikele oleks riigi poolt tagatud kaitsevahendid ja nad lisataks testimisele kuuluvate elutähtsate teenuste osutajate hulka.
Ühispöördumise leiate SIIT ja vastuse leiate SIIT
Eesti Lasteaednike Liit avaldas arvmust seoses COVID-19 Sotsiaalministeeriumile  ja tegi ettepaneku määruste muutmiseks.
Ettepaneku leiate SIIT

RIIKLIK ÕPPEKAVA

Õppekavaga seonduva materjali leiate SIIT

ARVAMUSFESTIFAL "Tuleviku lasteaed-mõtteviisist algab muutus"

Hea Lasteaednike Liidu liige
Oled oodatud Paide Arvamusfestivali Haridusalale 9.august, kell 18.00 – 19.30 arvamusfestivali haridusalal. 
Sel aastal osaleb arutelul Eesti Lasteaednike Liit teemaga: “Tuleviku lasteaed – Mõtteviisist algab muutus!”

Arutelu juht: Anneli Adermann 
Külalised: Kristi Vinter (Tallinna Ülikool), Katrin Helendi (Tartu lasteaed “Terake” direktor), Jaana Koger (Tartu lasteaed “Terake” õpetaja), Maie Roos (MLA Viimsi Lasteaiad direktor), Eda-Mai Tammiste, (Anija Valla Lasteaiad direktor), Anneli Laamann (Teelahkme Lasteaia direktor)

Koos ajaga ja arengutega ühiskonnas on muutumises Eesti lasteaed. Iga päev puutuvad lasteaednikud kokku erinevate olukordadega, kus on määravaks avatus, empaatia, emotsionaalne intelligentsus, koostööoskus ja meeskonnatöö. Meie koolieelikud on tublid akadeemilistes oskustes, kuid sotsiaalne koolivalmidus jääb vajaka. Miks? Kas ja mil moel peaks Eesti lasteaed muutuma? Missugused on tulevikuoskused, mida ootame lasteaiast kooli astujalt. Mida ootab ja vajab ühiskond? Milline roll on tuleviku lasteaias õpetajal. Mida ootab kool? Mida peaks lasteaias muutma, et paraneks meie koolieelikute sotsiaalne koolivalmidus.

TARK JA TEGUS EESTI 2035 HARIDUSSTRATEEGIA 2021–2035 TÖÖRÜHMAD

Eesti Lasteaednike Liidu esindajad töötavad kolmes töörühmas:
>Haridussüsteemi töörühm
>Oskuste töörühm
>Õpetajate töörühm

Täpsema info leiad SIIT
Töörühmade kokkuvõtted on üleval lehel Materjalid

ALUSHARIDUSE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMINE

Haridus – ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr. 1.1-3/18/254 24.09.2018 on moodustatud Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühm, mille ülesanneteks on koostada alushariduse seaduse eelnõu teesid ja ettepanekud kaasnevate õigusaktide muutmiseks ning esitada kantslerile kokkuvõte.

Eesti Lasteaednike Liidu esindajateks on töörühmas Liili Pille, Merit Kvatš ja Evelin Sarapuu. Evelin esindab ühtlasi kõiki tegutsevaid lasteaiaõpetajaid. Esindajatele toeks on moodustatud ELAL liikmetest töörühm koosseisus Tiia Kaeramaa, Eda-Mai Tammiste, Lehte Tuuling ja Ave Ruul.
Töörühma nimekirja ja lisainformatsiooni leiate SIIT

Alushariduse seaduse kaasajastamise tegevuskava 
> Alushariduse seaduse kaasajastamise tugevused ja väljakutsed
Alushariduse seaduse kaasajastamise teesid
Alushariduse seaduse eelnõu töörühma koosolekute ajakava, ootused töörühma liikmetele

 

LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS

Eesti Lasteaednike Liidu algatusel ja eestvedamisel toimub  17. jaanuaril kell 14.45 – 17.15 TARTUS
Eesti laste tervise ja heaolu teemaline ümarlaud  „LAPSE TERVIS KOOLIEELSES EAS”

Info, päevakorra ja osalejate nimekirja leiate SIIT
Kokkuvõte ümarlauast
Terviseameti juhend aastast 2016 “Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks”

11.04.2018 ELAL alushariduse konverents “Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja” Tartu Dorpati Konverentsikeskus

7.12.2017 ELAL Põlva-, Võru- ja Tartumaa piirkonna õppekogemuspäev Räpina LA-s Vikerkaar
Töökorraldus, terviseedendus, õuesõppe võimalused, KehaMeele tegevused, IKT vahendid õppetöös, tegevuspesad väljaspool rühma, aktiivõppe võimalused.
Kogemustest rääkisid Kohila LA Sipsik direktor Kristina Mägi, õppealajuhataja Kaia Välling ning kokk ja tervisemeeskonna juht Mari Laas

24.11.2017 ELAL alushariduse konverents Tallinna Ülikoolis
“Uuenenud õpikäsitus: kellele, miks ja kuidas?” Kristi Vinter-Nemvalts, TLÜ/HTI direktor
“Emaotsioonidega toimetuleku strateegiad” Grete Arro, PhD TLÜ/HTI

Koostöös EÕL-ga ja õpetajate ühendustega:
01.02.2018 ELAL Harjumaa ja Tallinna piirkonna koolituspäev Tallinna Kolde lasteaias 
“Õpetajate digivõimekuse toetamine“ Linda Helene Sillat, MSc, TLÜ /HTÜ haridustehnoloogia külalislektor. “Motivatsioon ja koostöö. Koos sünnib koostöö, koostööst sünnib kogukond“ Ilona Sillak, MTÜ Hooling
09.01.2018 Kutse toetada allkirjaga rahvaalgatuse portaalis algatust palve peatada SE519 lugemine. 
07.12.2017 ÜHISPÖÖRDUMINE kaasava hariduse teemal.