Konverentsid ja teabepäevad

Eesti Lasteaednike Liidu erinevate piirkondade ümarlauad

Eesti Lasteaednike Liit korraldab 2020 aasta sügisperioodil 4-5 Eesti erinevas piirkonnas lapsepõlve väärtustamise ümarlauad,
kus peaesineja on Erki Kaikkonen (nõustaja, koolitaja, kommunikatsiooni ekspert, jutuvestja).
Tema eestvedamisel arutletakse, kuidas lasteaiaõpetaja saab toetada lapsepõlve väärtuste hoidmist ja õnneliku lapsepõlve kujundamist toetudes kaasaegsele lapsepõlve sotsioloogilisele käsitusele.
Harjumaa  ja Tallinna piirkonna ümarlaud toimub 12.10.2020 kell 09.30 HOL maja suures saalis Sirge tänav 2, Tallinn.
Põlva piirkonna ümarlaud toimub 04.11.2020 kell 13.00 Põlva Gümnaasium, Piiri 1. 
Tartu piirkonna ümarlaud toimub 05.11.2020 kell 13.00 HTMi saalis, Munga 18, Tartu.
Pärnu piirkonna ümarlaud toimub 11.11.2020 kell 09.00 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis. Akadeemia 3, Pärnu.
Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa ja saarte
 piirkonna registreerimine kuni 04. novembrini 2020
 
Ümarlaud on ELAL liikmetele tasuta ja mitteliikmetele 10 eurot (e-arve alusel).

Kohapeal jagatakse soovijatele kaitsemaske. 
NB! ELAL juhatuse otsusel võivad ümarlauad edasi lükkuda seoses COVID-19 viiruslevikuga Eesti riigis

TARKUS TULEB TASAPISI VI. ALUSHARIDUS - ALUS HARIDUSELE

Rahvusvaheline alushariduse konverents
Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus – alus haridusele
23. oktoobril 2019 Tallinna Ülikooli MARE majas
Koverentsi eellugu
Päevakava ja ettekanded
Ettekanded:
1. Maire Tuul ettekanne „Alushariduse õppekava muudatused ja tulevikusuunad, sidusus põhikooli õppekavaga: Õppekavaarendus alushariduse valdkonnas: protsess, hetkeseis ja valikud“
2. Piia Roos ettekanne „Mul on idee! lapse osalus Soome alushariduses“
3. Jaana Koger ettekanne „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine projektõppe kaudu“
4. Kati Rintakorpi ettekanne „Pedagoogiline dokumenteerimine kui pedagoogiliste protsesside alus“
5. Piret Jõul ja Tiie Jaaniste ettekanne „Kooliõpetajate ootused kooliuusikutele nüüdisaegse õpikäsituse valguses“
Konverentsi helisalvestuses on päeva esimese poole eestikeelsed ettekanded.
Piia Roosi ettekanne algab ca 01:15:20 ja Kati Rintakorpi ca 05:04:48.

 

PIIRKONDLIKUD ALUSHARIDUSE TEABEPÄEVAD 2019 "KAASAV HARIDUS: SISU JA ARGIPÄEV"

Eesti Lasteaednike Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumga korraldavad aprillist – maini kaasava hariduse teabepäevad erinevates Eesti piirkondades. Teabepäevade korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Teabepäevade eesmärk on  alusharidust pakkuvate asutuste õppe-ja kasvatustöö korraldajate ja lapsevanemate toetamine kaasava hariduse sisu mõistmisel ja põhimõtete rakendamisel ning kogemuste jagamine parima keskkonna loomisel lastele võimetekohase hariduse omandamiseks.

Teabepäevadele olid oodatud lasteaiaõpetajad, õpetajat abistavad töötajad, lasteaedade juhid, lapsehoidjad, lapsevanemad, omavalitsuste esindajad, üliõpilased jt.

Teabepäevad toimusid: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.
Piirkondlikud alushariduse teabepäevad 2019 „Kaasav haridus_ sisu ja argipäev“_kokkuvõte
Esinejate tutvustuse ja ettekanded leiad SIIT

TARKUS TULEB TASAPISI V. "TEADLIK ÕPETAJA"

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents. Tarkus tuleb tasapisi V. “Teadlik õpetaja”

10. oktoobril 2018. Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Paadi 5, II korrus 
Konverentsi päevakava

SUVESEMINAR 2018 "ÜITSAINUS MULGIMAA"

Eesti Lasteaednike Liidu suveseminar 2018 “Üitsainus Mulgimaa”

10.-11. juuli Viljandimaal, Kärstna mõisas

TARKUS TULEB TASAPISI IV. "TEADLIK ÕPETAJA"

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents. Tarkus tuleb tasapisi IV. “Teadlik õpetaja”

11. aprill 2018. Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saalis, Tartu, Turu 2. 

SUVESEMINAR 2017 "HEADE HALDJATE SUVESÖÖR"

Eesti Lasteaednike Liidu 26. Suveseminar „Kodupaiga kultuuriruum ja looduskeskkond kui õpetaja ja lapse arengu toetaja“ „Heade haldjate suvetsõõr“

13.- 14. juulil 2017 Võrumaal  Lasva lasteaias Pargihaldjas
Suveseminari päevakava

TARKUS TULEB TASAPISI III. "UUENENUD ÕPIKÄSITUS: KELLELE, MIKS JA KUIDAS?"

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents. Tarkus tuleb tasapisi III.
“Uuenenud õpikäsitus: kellele, miks ja kuidas?”

6. oktoobril 2017. Dorpati Konverentsikeskuse Baeri, Tartu, Turu 2.
Konverentsi päevakava
Esinejate ja ettekannete tutvustus