Õppekavaga seonduv

ALUSHARIDUSE ÕPPEKAVADE ARENDAMISE MATERJAL

Alushariduse õppekavadest presssiteated ja pöördumised

Ühispöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi poole seoses alushariduse valdkonna õppekava väljatöötamisega 18.11.2019 SIIN  ja Lisad
1. Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) Tagasiside Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muudatusettepanekutele  SIIN 
2. Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) Tagasiside Lasteaia riikliku õppekava tööversioonile SIIN
3. Veebiküsitluse kokkuvõte SIIN


PRESSITEADE 31.10.2019 Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada SIIN
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas avalik pöördumine Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministeeriumile SIIN

VEEBIKÜSITLUS "Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile"

Head koostööpartnerid, lasteaednikud ja alusharidusega seotud inimesed.

Kokkuvõte „Lasteaia riikliku õppekava“ tagasiside veebiküsitlusest 18.11.2019 seisuga SIIN
Teie arvamus on oluline.

Edastame küsimustiku, mille põhjal koostame lasteaednike liidu hinnangu HTM ile ja mis oleks liidupoolseks sisendiks ka ühispöördumisele kui ühispöördumine 22.10.2019 toimuval ümarlaual koostada otsustatakse. Küsimustikule vastamine vajab süvenemist ja aega ning eeldab mõlema versiooniga (HTM – i ametlik ja valdkonna ekspertide, praktikute ettepanekud) kursis olemist. Mõlemad tekstid on FB. grupis “Võtta tagasi Lasteaia riikliku õppekava versioon” failidena üles laetud.
Loodame, et leiate tahet ja aega, et neile küsimustele omalt poolt vastused anda ja koostöö tulemusel saame jätkuvalt väita, et Eestis on väga hea, tulevikku vaatav alushariduse õppekava.
Tagasiside lasteaia riikliku õppekava teisele tööversioonile saad anda SIIN
Tagasidet palume dokumendile “Lasteaia riiklik õppekava” teisele tööversioonile, mille leiad SIIT
Käivitunud arutelu on võimalik jälgida ja oluline lugeda enne küsimustikule vastama asumist FB-i “Võtta tagasi Lasteaia riikliku õppekava tööversioon” suletud grupiga liituda saab siin.
Soovime, et küsitlusele vastates saavad panustada kõik huvitatud osapooled.
Tekkinud küsimustele vastame meeleldi.
Tänades aktiivse osalemise eest.

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA SPETSIALISTIDE LOODUD VARIANT

  1. ALUSHARIDUSE EKSPERTIDE TÖÖGRUPI MUUDATUS ETTEPANEKUD olemas olevasse 2008 a õppekavasse esimene tööversioon.
  1. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmine eelnõu kavand
  1. Seletuskiri 17.06.2019 haridus- ja teadusministri määruse “ Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu“ juurde

ELAL juhatuse ja töörühma nimel

ÕPPEKAVA TEEMALINE ÜMARLAUD TOIMUS 22.10.2019​

Head kolleegid, alushariduse asjatundjad, alushariduse valdkonnas tegutsevad ühendused.
Kutsume teid osalema alushariduse riikliku õppekava (lasteaia riikliku õppekava) teemalises ümarlauas 
“Koos tegutsedes – lastele mõeldes.” 
22.oktoobril 2019 kell 17.00 – 20.00 Tallinna ülikoolis, ruumis M – 134
Ümarlaua algataja on Eesti Lasteaednike Liit
Käsitletavad teemad
Erinevate alushariduse valdkondade ühenduste ja valdkonnaga seotud osapoolte arvamused, seisukohad  ja ettepanekud
– HTMi poolt avaldatud lasteaia riikliku õppekava tööversiooni kohta,
– HTMi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Petersoni kokkukutsutud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu väljatöötamise töörühma töötulemuste kohta.
Ümarlaua kokkukutsumise eesmärk on aru saada kujunenud olukorrast,  avaldada arvamust, hinnata tekkinud olukorda,  pakkuda lahendusi ning osalejate ettepanekutele tuginedes teha otsus ühispöördumise koostamise kohta ja saada sisend ühispöördumise kava ja sisu kohta.
Täpsema päevakava teatame osalejatele 21. oktoobril 2019
Ümarlauale ootame alushariduse valdkonna ühendusi omapoolsete argumenteeritud ettepanekutega.  Arvamused ja ettepanekud on oodatud alushariduse õppekavade arendamise ja koostamise protsessi ning sisu kohta. Protokollimise kergendamiseks palume materjalid esitada paberkandjal või e-kirjaga.
Osalemisest palume teatada 18. oktoobril 2019, märkides esindajate nimed ja arvu (1-3 ühenduse kohta).
Ühendustel, kellel pole võimalik osalema tulla, aga siiski soovivad kaasatud olla, palume saata omapoolsed arvamused ja ettepanekud  hiljemalt 21.oktoobril.
Ümarlauale on kutsutud alushariduse valdkonna juriidiliste ühenduste, Tartu ja Tallinna Ülikoolide ning alushariduse toetajate esindajad.
Osalejad
Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Alushariduse Ühendus
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Eesti Reggio Ühendus
Eesti Lugemisühing EstRa
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Lastevanemate Liit
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus
TÜ Narva Kolledž
Eesti Lapsehoidjate Kutseliit
Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid
MTÜ Hea Algus
MTÜ Hooling
SA Innove õppekava- ja metoodikaagentuuri mitmekeelse õppe ja keelekümbluskeskus
Tallinna Endla Koostöökogu
Pärnu linna õppealajuhatajate ühendus
Eesti Avastusõppe Liit
Lasteaednike Avastusõppe Ühendus
Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Õpetajate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Tervise Arengu Instituut
Johannes Käisi  Selts
Õpetajate Leht

Osalejate nimekiri täieneb.
Koostöös sünnib parim!
Koos tegutsedes leiame parimad lahendused.