ELAL pöördumine Riigikogule

Eesti Lasteaednike Liit andis lasteaednike nimel 15. juunil 2015 üle kollektiivse pöördumise Riigikogule koos pöördumise toetuseks antud 27 220 toetusallkirjaga.

18. – 29. maini 2015. aastal toimus üle-eestiline toetusallkirjade kogumine lasteasutustes ja jätkus avalikel kõnekoosolekutel Tartus 8. juunil, Põltsamaal 9. juunil, Paides 10. juunil, Viljandis 11. juunil, Pärnus 12. juunil, Tallinnas 15. juunil. 

Suur tänu piirkondades toetusallkirjade kogumise kontaktisikutele ja tabelitesse kandjatele.

ELAL tänab rattaretkel osalenud jalgrattureid: Merit Kvatš, Ave Ruul, Triin Rand, Holar Sepp, Eve Jürgenson, Riina Rüütel, Reet Varik, Anu Vill, Kaili Sutt, Marika Hämarsalu, Kauri Mitt ja autojuhte Elis Jürgenson ja Merle Esken.  Samuti kõnekoosolekute korraldajaid ja kõnelejaid heade soovide eest, jalgrattureid abistanud lasteaedu ja toetajaid ning annetajaid.

Suur heameel on, et kõik omavalitsused on tulnud kaasa lasteaiaõpetajate palga motiveerimise meetmega kaasa.
Lasteaiaõpetajate palgaalammäärad 1,0 koormusega
2017 septembrist  840 eurot, st. 80% üldhariduskooli õpetaja alampalgamäärast
2018 jaanuarist  978 eurot, st. 85% üldhariduskooli õpetaja alampalgamäärast
2019 jaanuarist kavandatav 1125 eurot, st. 90% üldhariduskooli õpetaja alampalgamäärast magistri tasemega õpetajatel  võrdseks üldhariduskooli õpetaja alampalgamääraga – 1250 eurot
Lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuse jõustumisest

Selleteemalised artiklid