ELAL, EHL ja AHJÜ esimeeste kohtumine

27. septembril kohtusid Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu ja Alushariduse Juhtide Ühenduse esimehed. Kokkusaamise fookuses oli õpetajate palgateema.

EHL küsis järgmiseks aastaks 11% alammäära tõusu, minister küsis 8% ning see võiks olla piisavaks töörahu säilitamiseks. Valitsus otsustas aga tõsta palga alammäära ainult 1,77% (31 eurot bruto) ja seda presenteeritakse kui suurt vastutulelikkust.

Eesti Lasteaednike Liit seisab koos EHL -i ja teiste alusharidusega seotud ühendustega selle eest, et lasteaiaõpetajate palk jääks seotuks kooliõpetaja palgaga, kuigi riigitasandil on viimasel ajal lahtisidumise teema olnud mitmel korral päevakorras.

Kolmapäeval andis EHL esindus üle avalduse riiklikule lepitajale ehk praegu alustati lepitusprotsessi. EHL teeb ettevalmistusi ka võimalikuks õpetajate streigiks.

Evelin Sarapuu

ELAL juhatuse esimees