Õpetaja kutsestandard

Jaanuaris 2012. a alustas õpetaja kutseala kutsestandardi koostamise töörühmatöörühm oma tööd ja ka Eesti Lasteaednike Liit oli sinna kaasatud. Senise Õpetaja V kutsestandardi asemel töötati välja viis erinevat kutsestandardit, mis jäävad Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 7. ja 8. tasemele: EKR 7. taseme kutsed on  õpetaja esmane kutse, õpetaja ja vanemõpetaja ning EKR 8. tasemel on meisterõpetaja ja õpetaja-õppejõu kutsed. Väljatöötatud tasemete erisus annab õpetajatele senisest paremad võimalused oma karjääri planeerimiseks ja professionaalseks arenguks; esmase kutse eristamine seab selgemad sihid õpetajakoolituse kavandamiseks ülikoolides (esmase kutse kutsestandardit kasutatakse ainult ülikoolides õppekavade koostamisel).

Kui tekkis soov dokumentidega lähemalt tutvuda ja oma arvamust selles osas avaldada, siis kirjutage aadressile lasteaednikeliit@gmail.com