Mare Tormi õnnitlus

Õnnitlen
Eesti Lasteaednike Liitu 25. aastapäeva puhul!
Soovin kõigile liidu liikmeile indu, soovi ja tahet seista jätkuvalt Eesti lasteaedniku kõrge maine eest!
Osake hoida ja väärtustada meie lasteaedade silmapaistvat kasvatuskultuuri taset, mida on saavutatud lasteaednike eri põlvkondade elutööga!
Lugupidamisega
Mare Torm