Individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele

Teabeportaalis „Haridus ja sugu“ avaldati Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Erasmus+  projekti „Fair Play at School“ raames koostatud individuaalõppe kursus, mis tutvustab eelkõige Norra projektipartneri KUN võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskuse pikaajalist ning rikkalikku kogemust sootundliku pedagoogika rakendamiseks alushariduses. Projekti teisteks partneriteks olid Soolise võrdõiguslikkuse teabekeskus NORA Tšehhi Vabariigist ja  ENÜ Sihtasutus Eestist.

16 mooduli läbitöötamine võimaldab nii omandada kui ka meelde tuletada põhiteadmised ja oskused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks lasteaia igapäevatöös. Sooteadliku hariduse ja kasvatuse põhieesmärgiks on pakkuda tüdrukutele ja poistele võrdsemaid võimalusi piiravatest soostereotüüpidest vabade valikute tegemiseks.

Kursuse leiab eesti keeles:

https://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-lasteaiaopetajatele-eesti.pdf

ja inglise keeles kujundatud veebiväljaandena:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mnAwR5Mwb9_wDhIRW9q-o1FOy24vpkEW

Projekti eksperdid: Riina Kütt ja Ülle – Marike Papp