KARJÄÄRINÕUSTAMINE KÕIGILE

Eesti Töötukassa pakub igas Eesti maakonnas kõigile soovijatele töötavatest inimestest pensioniealisteni võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele. Teenust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Mis on karjäärinõustamine?
Tööeluga kaudselt või lähedalt seotud küsimused puudutavad meid igapäevaselt. Karjäärinõustamine toetab inimese suutlikkust end ja oma võimalusi paremini analüüsida ning teha seeläbi teadlikumaid otsuseid.
Millised on koostöövõimalused?
Karjäärinõustajad saavad nii ettevõttes/asutuses kohapeal kui ka Töötukassa büroodes viia läbi:

  • infotunde karjäärinõustamise olemusest ja võimalustest;
  • individuaalseid ja grupinõustamisi;
  • töötube ja grupitöid.

Rohkem infot karjäärinõustamise võimalustest ja kontaktidest saab
infotelefonilt 634 8000 ja veebilehelt www.minukarjäär.ee.
V.a. registreeritud töötud ja koondamisteatega registreeritud tööotsijad