Üleminek eesti õppekeelele

ELAL juhatuse liikmed osalesid 22.09.22 infokoosolekul HTM-i keelepoliitika töötajate ja kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsiga, millest võttis osa ka pea 40 temaatikaga seotud haridustöötajat.

Kuigi kokkusaamisel keskenduti peamiselt muudatustega seotud kitsaskohtadele koolides, peatuti ka õpetajate kvalifikatsioonil ja eeldustel töötamaks edaspidi eesti keeles, keelekümbluse võimalused jm. Kavas on Ida-Virumaale tööle suunduvate õpetajate kõrgem palgakoefitsent.

Tänaseks on valminud esialgne kontseptsioon üleminekul eesti õppekeelele, kuid on palju, millele ei ole veel jõutud mõelda. Nii sai täna fookusesse tõstetud mitmed olulised teemad: venekeelsete logopeedide tegevus, järelevalve, ajutised lepingud õpetajatega, keelenõuded vs pedagoogiline kompetents jm.

Eesti õppekeelele üleminek on kavandatud järkjärguliseks. Hiljemalt 2024 aasta 1.septembril kavandatakse kindlat üleminekut alushariduses, 1. ja 4. klassides. Loomulikult on see lubatud ka varem. 🙂

Vaata ka muudatuste eelnõu osa, mis puudutab alusharidust.

Tervitustega,

Evelin Sarapuu

ELAL juhatus