Seadused ja õigused lasteaiatöös

2023. aasta alguses korraldas taskuhääling Kes aias, mis aias koostöös meie liiduga küsitluse, millised teemad huvitavad õpetajaid seoses  õiguste ja kohustustega  seadustest tulenevalt. 

Välja koorusid peamised lasteaiaõpetajate töö kitsaskohad: tööaeg, asendused, puhkused, töötasu, töökius, tervise toetamine, tasemeõppes ja koolitustel osalemine, laste turvalisuse tagamine ja vastutajad, fotod lastest jm dokumendid lasteaias, rühmade suurus.

Sügisel valmisid nendel teemadel kaks saadet.

Esimest saab kuulata lingilt: