Konverents „TARKUS TULEB TASAPISI II. Erivajadustega laps lasteaias“

18.aprillil 2015.aastal korraldas Eesti Lasteaednike Liit Tartus Dorpati keskuses konverentsi “Tarkus tuleb tasapisi II. Erivajadusega laps lasteaias“. Konverentsil esines Norra lasteaedade konsultant-treener Trond Rekstad ettekandega „Kaasav lähenemine lasteaias ja sotsiaal-emotsionaalse õppimise roll selles“. Tallinna Lasteahaigla Psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg ettekandes „Aeg ja koht erilisele lapsele“ käsitleti laste vaimse tervise kõrvalekaldeid ning tutvustati Vaimse Tervise Keskuste tööd. Võru Rajaleidja keskse sotsiaalpedagoog Iiris Tagen ja logopeed Sirli Pikk tutvustasid Rajaleidja keskuste loomise eesmärke ning tööd keskustes. Konverentsi lõpus jagas Tartu Anni lasteaia õppealajuhataja häid kogemusi ja tulemuslikke praktikaid, kuidas tulla toime autismispektri häirega lapsega sobitusrühmas, jagades nii üldiseid kui ka konkreetsetele juhtumitele tuginevaid edukateks osutunud pedagoogilisi töövõtteid.

Erivajadusega laste toetamine ja kaasav haridus Eestis ning Euroopas

Koht ja aeg erilisele lapsele [Ühilduvusrežiim]

Rajaleidja

Anni lasteaed [Ühilduvusrežiim]