Koolitus lasteaiaõpetajatele

SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava  ja  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist  „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti.

SIHT – Sooaspekti Inegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“

SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi?
Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas.

Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi  avardada ja tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda.

VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT

Koolitus lasteaiaõpetajatele Tallinnas (2.juuni 2014) ja Tartus (18.juuni 2014).
PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TALLINNAS TOIMUVALE KOOLITUSELE
PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TARTUS TOIMUVALE KOOLITUSELE

Mõlemal koolitusel on 30 kohta
Osavõtuks palun registreerida hiljemalt 30.mail.2014

Koolitajad
Ülle-Marike Papp

Lektor,  Eesti poolne ekspert Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töögrupis. Alates 1990. aastatest osalenud aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, olles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja, avaldades ja toimetades arvukalt soolise võrdõiguslikkuse valdkonda valgustavaid  väljaandeid, olles muuhulgas „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande“  ning soo ja hariduse teemaliste juhendite üheks autoriks. On  koordineerinud Eesti olukorda soo aspektist kirjeldavaid uuringuid ja analüüse ning viinud  läbi koolitusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisest erinevates valdkondades, sh. hariduses, keskendudes inimõigustele ning soolise ebavõrdsuse vähendamise rahvusvahelistele ja siseriiklikele normidele ja kogemustele.

Riina Kütt

Töötanud Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialistina. Läbinud Phare mestiprojekti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate koolituse programmi (2003-2005) ja omandanud koolitajate koolitaja sertifikaadi. Juhtinud alates 1990. aastate algusest  arvukalt Euroopa Liidu projekte soolise võrdõiguslikkuse, soostereotüüpide, naised ja tööturg, naised ja karjäär, naistevastane vägivald, jne teemal (Leonardo da VinciGrundtvig, EL 5. raamprogram, Daphne jne). Olnud haridusteemaliste projektide „Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ ja „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“ elluviimises. Koolitanud erinevaid sihtgruppe – riigiametnikke, mittetulundusorganisatsioonide liikmeid, õpetajaid ja poliitikuid soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkondade teemadel.

*Koolituse korraldaja on projekti koostööpartnerina Eesti Lasteaednike Liit

(Liili Pille, juhatuse esinaine, Eesti Lasteaednike Liit, Tel: 53094555 liilipille@gmail.com)