Teabepäevad lasteaedadele ja lapsehoidudele “Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks” jaanuaris 2017

Eesti Lasteaednike Liit koostöös SA INNOVE ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab jaanuaris 2017 teabepäevad „Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks“, mis toetavad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist, tutvustavad rahvusvahelisi ja Eesti uuringuid ja haridusasutuste praktilisi kogemusi.
Sihtgruppideks on koolieelsete lasteasutuste juhid, õppealajuhatajad ja õpetajad, õpetaja abid, lapsehoidjad, hoolekogude liikmed.  
Teabepäevade päevakava saab näha ja osalema saab registreerida veebilinkidel:
Teabepäev Tartus 18. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 10. jaanuarini SA Innove e-kalendris.
Teabepäev Türil 19. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 11. jaanuarini SA Innove e-kalendris.
Teabepäev Tallinnas 20. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 12. jaanuarini SA Innove e-kalendris.
Teabepäev Tallinnas 24. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 17. jaanuarini SA Innove e-kalendris.
Teabepäev Pärnus 25. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 18. jaanuarini SA Innove e-kalendris.
Teabepäev Jõhvis 26. jaanuaril 2017. Registreerimine kuni 18. jaanuarini SA Innove e-kalendris.

Kontaktisikud:
Liili Pille, 53094555, liilipille@gmail.com
Evelin Sarapuu, 58161748, evelinsarapuu@hot.ee