Ukrainast saabunud laps ja noor Eestis

Seoses eskaleerunud sõjaolukorraga Ukrainas, toetab Eesti riik igakülgselt sõjapõgenike vastuvõtmist Eestis.

28.veebruaril toimunud kohtumisel minister Liina Kersna kinnitas Ukraina haridus- ja teadusminister Serhiy Shkarletile, et Eesti on valmis pakkuma ukrainlastele võimalusi koolitee jätkamiseks nii alus- ja üldhariduses kui ka kutse- ja kõrghariduses.

Kohustuse sõjaolukorrast mõjutatud laste igakülgseks aitamiseks loob lisaks riigi demokraatlikele väärtustele ka Lapse õiguste konventsiooni artikkel 38 ning iga lapse õiguse Eestis õppida annab Eesti Vabariigi põhiseadus.

LISAINFO