“Milline koht on lasteaial Eesti kultuuriloos?” T.Vapper

Intervjuu Krista Aruga lasteaiamõtte tekkimisest üle-eelmise sajandi lõpus, lasteaia kohast Eesti kultuuriloos ning ajakirjanduse osast hariduse edendamisel. Õpetajate lehes.

Sulge