Pakkumiskutse alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks 10/11/2015

Eesti Lasteaednike Liit ootab pakkumisi alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks Norra Finantsmehhanismi rahastatud projektis „SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames Teave pakkujale: Pakkuja peab Leidma lasteaia, kus videoklipppide jaoks materjali filmida ning hankima loa lasteaia ja laste filmimiseks. Leidma lasteaiapoolse konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduseksperdid protsessi konsulteerimiseks, videomaterjalist õppeklippide väljavalimiseks ja ülesannetega varustamiseks ning soovituste koostamiseks videoklippide võimalikuks kasutamiseks alushariduse pedagoogide ettevalmistamisel ning nende täiendkoolituses. Filmima 18 tundi videomaterjali nii varjatud kui suunatud kaamera(te)ga nii lasteaias sees kui väljas (lasteaia õuealal), sh nii õppe-, mängulisi kui vaba aja tegevusi. Filmimine toimub kahel päeval paralleelselt kahes rühmas. Videomaterjalist valitakse koos konsultandi ja ekspertidega välja 10 lõiku õppeotstarbeliste videoklippide valmistamiseks. Osalema konsultatsioonidel tellija, SIHT projekti soolise võrdõiguslikkuse eksperdi, lasteaiapoolse konsultandi ning videoklippide valmistamisse kaasatud soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertidega vastavalt vajadusele kogu õppeotstarbeliste videoklipide tootmise vältel. Tegelema videoklippide tootmise haldusprotsessiga, sh lepingute sõlmimise ning konsultantidele / ekspertidele töötasu maksmisega. Kogu filmitud videomaterjal ning väljavalitud videoklipid koos konsultantide ja ekspertide lisatud klippide pealkirjade ja õppeülesannetega tuleb esitada elektroonilisel andmekandjal (nt CD, mälupulk), videomaterjal 3 eksemplaris, videoklipid 10 eksemplaris. Töö teostusperiood: 25. november 2015 –31. jaanuar 2015. Pakkumine esitada 20. novembriks 2015 meiliaadressil lasteaednikeliit@gmail.com või postiaadressil Aardla 138 Tartu 50415. Pakkumisele lisada kaasatud konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertide CVd. Lugupidamisega Liili Pille Eesti Lasteaednike Liit juhatuse esinaine Koolitus VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Viljandis

SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse
SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist
„Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „ SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“

SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi?
Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas.
Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi avardada ning tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda.

Koolitus toimub 19.11.2015 Viljandi linnas, Vabaduse plats 4, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu majas.
Koolitusele ootame Viljandimaa lasteasutuste õpetajaid, juhte, alushariduse spetsialiste

Aja – ja päevakava

9.45 Kogunemine, tervituskohv
10.00-10.30 Avamine, tutvumisring
10.30-11.30 Sissejuhatus, rühmatöö ja rühmatöö kokkuvõte
11.30- 12.00 Kas lapsed või poisid ja tüdrukud – kas sugu on oluline ja miks?
12.00 – 12.30 Lõuna, kohvi
12.30 -13.30 Mida kujutavad endast soolised stereotüübid ja mida nendega peale hakata?
13.30-14.15 Milliseid väärtusi kujundatakse ja mida tehakse laste valikuvõimaluste avardamiseks Põhjamaade lasteaedades
14.15 – 14.30 Kohvipaus
14.30 – 15.15 Kohustused, mis tulenevad Eesti seadustest ja kuidas neid täita – kuidas murda müüte, eelarvamusi ja stereotüüpe. Koostöö peredega.
15.15 – 16.00 Arutelu, küsimused, kokkuvõte ja lõpetamine
Koolitus on osalejatele tasuta, soovijatele tõend osalemise kohta.

Koolitajad

Ülle-Marike Papp

Lektor, Eesti poolne ekspert Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töögrupis. Alates 1990. aastatest osalenud aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, olles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja, avaldades ja toimetades arvukalt soolise võrdõiguslikkuse valdkonda valgustavaid väljaandeid, olles muuhulgas „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande“ ning soo ja hariduse teemaliste juhendite üheks autoriks. On koordineerinud Eesti olukorda soo aspektist kirjeldavaid uuringuid ja analüüse ning viinud läbi koolitusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisest erinevates valdkondades, sh. hariduses, keskendudes inimõigustele ning soolise ebavõrdsuse vähendamise rahvusvahelistele ja siseriiklikele normidele ja kogemustele.

Riina Kütt

Töötanud Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialistina. Läbinud Phare mestiprojekti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate koolituse programmi (2003-2005) ja omandanud koolitajate koolitaja sertifikaadi. Juhtinud alates 1990. aastate algusest arvukalt Euroopa Liidu projekte soolise võrdõiguslikkuse, soostereotüüpide, naised ja tööturg, naised ja karjäär, naistevastane vägivald, jne teemal (Leonardo da Vinci, Grundtvig, EL 5. raamprogram, Daphne jne). Olnud haridusteemaliste projektide „Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ ja „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“ elluviimises. Koolitanud erinevaid sihtgruppe – riigiametnikke, mittetulundusorganisatsioonide liikmeid, õpetajaid ja poliitikuid soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkondade teemadel.

Osavõtjate arv kuni 30 osalejat. Sellealane koolitus lähiaastatel ainult selle projekti raames!

Koolituse korraldaja, projekti koostööpartner, Eesti Lasteaednike Liit

Täiendav info ja registreerimine:
Maiki Vanahans
Viljandi Lasteaed Mängupesa
direktor
43 37 066; 53 264 642 maiki.vanahans@mangupesa.ee

Liili Pille
Koolituse koordinaator, ELAL juhatuse esinaine
Tel: 53094555 liilipille@gmail.com