Alushariduse riikliku õppekava eelnõu

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 4.jaanuaril teisele kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Partnerite tagasiside on oodatud järgneva 15 tööpäeva jooksul ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022.

Lisa: Alushariduse riikliku õppekava eelnõu