4.aprilli konverentsi programm

Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes
Tallinna saal (TLU, Uus – Sadama 5)
4.aprill 2013

9.30 – 10.00   Registreerumine
10.00              Konverentsi avamine ja tervitused
10.15 – 10.45 Õppe- ja kasvatustegevused Parksepa lasteaias läbi J. Käisi üldõpetuse metoodika
Anu Sarap, Parksepa Lasteaed
10.45 – 11.15 Saja keele pedagoogika
Maire Tuul, Tallinna Ülikool; Aina Alunurm, Jänesselja Lasteaed
11.15 – 11.45 Õuesõppe pedagoogika
Lehte Tuuling, TLÜ Rakvere Kolledž
11.45 – 12.15 Waldorf pedagoogika
Heli Kudu, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal
12.15 – 12.45 Montessori pedagoogika
Anne Kikas, Tallinna Pelguranna Lasteaed

LÕUNA ja üliõpilastööde posterettekanded 3.korruse Aatriumis

13.45 – 14.15 Hea Alguse metoodika ja lasteaed
Taimi Schmidt, Hea Alguse Koolituskeskus
14.15 – 14.45 Avastusõpe lasteaias
Kaja Eskel, Tallinna Lepatriinu Lasteaed
14.50 – 16.00 Paneeldiskussioon Koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamisest erinevate
pedagoogiliste lähenemiste valguses
16.00 – 17.00 Lõpetamine ja vestlus vabas ringis Aatriumis kohviga