Eesti Lasteaednike Liidu 23. suveseminar Põltsamaal ja Jõgevamaal

  • Post Author:

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) on kutseliit, kuhu kuuluvad lasteaia õpetajad, direktorid, õppealajuhatajad ja teised laste heaks töötavad inimesed. Liit tegutseb 1991. aastast ja hetkel kuulub liitu 275 liiget, neist 20…

Loe veel Eesti Lasteaednike Liidu 23. suveseminar Põltsamaal ja Jõgevamaal

Käsiraamat lasteaednikele

  • Post Author:

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames  koostasime soolise vägivalla ja perevägivalla teemalise käsiraamatu lasteaedadele. Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla…

Loe veel Käsiraamat lasteaednikele

Koolitus lasteaiaõpetajatele

  • Post Author:

SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava  ja  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist  „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti. SIHT – Sooaspekti Inegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame…

Loe veel Koolitus lasteaiaõpetajatele

Käsiraamat lasteaednikele 30/5/2014 Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames koostasime soolise vägivalla ja perevägivalla teemalise käsiraamatu lasteaedadele. Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla kohta ühiskonnas levinud väärarusaamadele, Eestis kehtivate seaduste ja ohvrite abistamise võimaluste tutvustamisele. Lisaks teoreetilisele osale pakume praktilisi soovitusi. Käsiraamat on valminud koostöös Eesti Lasteaednike Liidu, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga. Käsiraamat on kättesaadav Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse kodulehel http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/index.php?keel=1&id=516 ja ELAL kodulehel materjalide all. Koolitus lasteaiaõpetajatele 14/5/2014 SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „ SIHT – Sooaspekti Inegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“ SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi? Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas. Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi avardada ja tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda. VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Koolitus lasteaiaõpetajatele Tallinnas (2.juuni 2014) ja Tartus (18.juuni 2014). PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TALLINNAS TOIMUVALE KOOLITUSELE PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TARTUS TOIMUVALE KOOLITUSELE Mõlemal koolitusel on 30 kohta Osavõtuks palun registreerida hiljemalt 30.mail.2014 Koolitajad Ülle-Marike Papp Lektor, Eesti poolne ekspert Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töögrupis. Alates 1990. aastatest osalenud aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, olles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja, avaldades ja toimetades arvukalt soolise võrdõiguslikkuse valdkonda valgustavaid väljaandeid, olles muuhulgas „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande“ ning soo ja hariduse teemaliste juhendite üheks autoriks. On koordineerinud Eesti olukorda soo aspektist kirjeldavaid uuringuid ja analüüse ning viinud läbi koolitusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisest erinevates valdkondades, sh. hariduses, keskendudes inimõigustele ning soolise ebavõrdsuse vähendamise rahvusvahelistele ja siseriiklikele normidele ja kogemustele. Riina Kütt Töötanud Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialistina. Läbinud Phare mestiprojekti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate koolituse programmi (2003-2005) ja omandanud koolitajate koolitaja sertifikaadi. Juhtinud alates 1990. aastate algusest arvukalt Euroopa Liidu projekte soolise võrdõiguslikkuse, soostereotüüpide, naised ja tööturg, naised ja karjäär, naistevastane vägivald, jne teemal (Leonardo da Vinci, Grundtvig, EL 5. raamprogram, Daphne jne). Olnud haridusteemaliste projektide „Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ ja „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“ elluviimises. Koolitanud erinevaid sihtgruppe – riigiametnikke, mittetulundusorganisatsioonide liikmeid, õpetajaid ja poliitikuid soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkondade teemadel. *Koolituse korraldaja on projekti koostööpartnerina Eesti Lasteaednike Liit (Liili Pille, juhatuse esinaine, Eesti Lasteaednike Liit, Tel: 53094555 liilipille@gmail.com) 2014 aasta ELAL SUVEKOOL ja SEMINAR “Kodupaiga kultuurikeskkond – õpikeskkonna toetaja alushariduses“ toimub 24.-25. juulil Põltsamaal ja Jõgeval

  • Post Author:

Päevakava Neljapäev, 24. juuli  2014 8.30 – 9.30         Kogunemine, majutamine  ja hommikukohv Põltsamaal,  Lasteaed MARI ruumides, Pärna tn.3 9.30                   Suvekooli avamine Lasteaed MARI õuealal 10.00 – 12.30      Koolitus  „Kultuuriruum lasteaia…

Loe veel Käsiraamat lasteaednikele 30/5/2014 Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames koostasime soolise vägivalla ja perevägivalla teemalise käsiraamatu lasteaedadele. Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla kohta ühiskonnas levinud väärarusaamadele, Eestis kehtivate seaduste ja ohvrite abistamise võimaluste tutvustamisele. Lisaks teoreetilisele osale pakume praktilisi soovitusi. Käsiraamat on valminud koostöös Eesti Lasteaednike Liidu, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga. Käsiraamat on kättesaadav Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse kodulehel http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/index.php?keel=1&id=516 ja ELAL kodulehel materjalide all. Koolitus lasteaiaõpetajatele 14/5/2014 SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „ SIHT – Sooaspekti Inegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“ SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi? Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas. Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi avardada ja tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda. VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Koolitus lasteaiaõpetajatele Tallinnas (2.juuni 2014) ja Tartus (18.juuni 2014). PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TALLINNAS TOIMUVALE KOOLITUSELE PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TARTUS TOIMUVALE KOOLITUSELE Mõlemal koolitusel on 30 kohta Osavõtuks palun registreerida hiljemalt 30.mail.2014 Koolitajad Ülle-Marike Papp Lektor, Eesti poolne ekspert Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töögrupis. Alates 1990. aastatest osalenud aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, olles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja, avaldades ja toimetades arvukalt soolise võrdõiguslikkuse valdkonda valgustavaid väljaandeid, olles muuhulgas „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande“ ning soo ja hariduse teemaliste juhendite üheks autoriks. On koordineerinud Eesti olukorda soo aspektist kirjeldavaid uuringuid ja analüüse ning viinud läbi koolitusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisest erinevates valdkondades, sh. hariduses, keskendudes inimõigustele ning soolise ebavõrdsuse vähendamise rahvusvahelistele ja siseriiklikele normidele ja kogemustele. Riina Kütt Töötanud Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialistina. Läbinud Phare mestiprojekti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate koolituse programmi (2003-2005) ja omandanud koolitajate koolitaja sertifikaadi. Juhtinud alates 1990. aastate algusest arvukalt Euroopa Liidu projekte soolise võrdõiguslikkuse, soostereotüüpide, naised ja tööturg, naised ja karjäär, naistevastane vägivald, jne teemal (Leonardo da Vinci, Grundtvig, EL 5. raamprogram, Daphne jne). Olnud haridusteemaliste projektide „Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ ja „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“ elluviimises. Koolitanud erinevaid sihtgruppe – riigiametnikke, mittetulundusorganisatsioonide liikmeid, õpetajaid ja poliitikuid soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkondade teemadel. *Koolituse korraldaja on projekti koostööpartnerina Eesti Lasteaednike Liit (Liili Pille, juhatuse esinaine, Eesti Lasteaednike Liit, Tel: 53094555 liilipille@gmail.com) 2014 aasta ELAL SUVEKOOL ja SEMINAR “Kodupaiga kultuurikeskkond – õpikeskkonna toetaja alushariduses“ toimub 24.-25. juulil Põltsamaal ja Jõgeval

Seminar ”Lapsest lähtuva tööviisi ja töökorralduse arengud Eestis ja Soomes“ Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele, juhtidele, huvilistele

  • Post Author:

Tallinnas 03.05.2013  ja Tartus  04.05. 2013 Teema: Lapsest lähtuva tööviisi ja korralduse arengud Eestis ja Soomes, RÕK ja Reggio Emilia pedagoogika. Reggio Emilia linna kogukonna lasteaedade pedagoogilise töö põhimõtted ja…

Loe veel Seminar ”Lapsest lähtuva tööviisi ja töökorralduse arengud Eestis ja Soomes“ Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele, juhtidele, huvilistele

4.aprilli konverentsi programm

  • Post Author:

Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes Tallinna saal (TLU, Uus - Sadama 5) 4.aprill 2013 9.30 - 10.00   Registreerumine 10.00              Konverentsi avamine…

Loe veel 4.aprilli konverentsi programm

4.aprilli konverentsist

  • Post Author:

Konverentsil osalejate arv on täis ning enam ei ole võimalik ennast sinna osalema registreerida. Kohtumiseni järgmistel üritustel!

Loe veel 4.aprilli konverentsist

Konverents “Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes“ 4.aprillill 2013.a

  • Post Author:

4.aprillil 2013 algusega kell 10.00 toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (M 218, Uus-Sadama 5)  Eesti Lasteaednike Liidu ja TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse alushariduse labori korraldatud konverents „Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes“.…

Loe veel Konverents “Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes“ 4.aprillill 2013.a

Õpetaja kutsestandard

  • Post Author:

Jaanuaris 2012. a alustas õpetaja kutseala kutsestandardi koostamise töörühmatöörühm oma tööd ja ka Eesti Lasteaednike Liit oli sinna kaasatud. Senise Õpetaja V kutsestandardi asemel töötati välja viis erinevat kutsestandardit, mis…

Loe veel Õpetaja kutsestandard