Mare Tormi õnnitlus

Õnnitlen Eesti Lasteaednike Liitu 25. aastapäeva puhul! Soovin kõigile liidu liikmeile indu, soovi ja tahet seista jätkuvalt Eesti lasteaedniku kõrge maine eest! Osake hoida ja väärtustada meie lasteaedade silmapaistvat kasvatuskultuuri…

Loe veel

Uus portaal HARIDUS ja SUGU

Portaal HARIDUS JA SUGU on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses. Portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi…

Loe veel

KARJÄÄRINÕUSTAMINE KÕIGILE

Eesti Töötukassa pakub igas Eesti maakonnas kõigile soovijatele töötavatest inimestest pensioniealisteni võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele. Teenust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Mis on karjäärinõustamine? Tööeluga kaudselt või lähedalt seotud küsimused puudutavad meid…

Loe veel

Eesti Lasteaednike Liit 25!

Eesti Lasteaednike Liidul, kelle eelkäijaks on 09.aprillil 1991 aastal Tartus asutatud Lõuna Eesti Lasteaednike Liit, täitus 25 tegevusaasta. ELAL on 25 aasta jooksul olnud alushariduse valdkonda edendaja Eestis, väärtustades lasteaiaõpetaja…

Loe veel

ELAL-i 25. Suveseminar

Eesti Lasteaednike Liidu 25. Suveseminar „ Linnaruum ja looduskeskkond kui õpetaja ja lapse arengu toetaja“ 12.-13. 07. 2016 Pärnumaal Päevakava ja registreerimisinfo SIIN

Loe veel
Sulge