ELAL-i juhatuse kommentaar HTM-is 18.04.2017 toimunud nõupidamisele.

18.04.2017 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses minister Mailis Repsi poolt kokku kutsutud lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine.
Nõupidamisel olid esindatud HTM, SM, RM, riigikogu Kultuurikomisjon, KOV-de liidud, AHJÜ, EHL ja ELAL
Nõupidamisel esitleti valitsuse eelarve läbirääkimistel kavandatavat prognoosi Kohalike Omavalitsuste motiveerimise meetme kohta lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel.
Kuigi esitletud prognoos ja palga arvestuse alused pole päris see mida ootasid lasteaednikud, on pakutud lahendustes ja põhimõtetes palju positiivseid sõnumeid
– On võimalik hakata tasandama väga suuri palgaerinevusi lasteaiaõpetajate palkades erinevates piirkondades; hakkab vähenema palgalõhe üldhariduskoolide õpetajatega ja erinevate piirkondade lasteaiaõpetajate vahel
– Lasteaiaõpetajate palgamäärad seotakse üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääradega
– Meede pole ühekordne. Pikaaegne lahendus tagab palgamäärade tõusu ka edaspidiseks
– Riigipoolset toetust saavad kõik omavalitsused
– Riigi ja Kohalike Omavalitsuste koostöö lasteaiaõpetajate palgaprobleemi lahendamisel on ainuõige. Riigipoolne toetus võimaldab KOV-de vastutuse lasteaiaõpetajate töötingimuste paremal tagamisel.
– Võimaldab taastada õpetajatele täistööajaga töötamise
Õpetajate palkade ühtlustamine on pikaajaline protsess
Oluline on lasteaias tehtava töö nähtavaks tegemine.
ELAL eesmärk on olukord, kus lasteaiaõpetajate palga alammäär on vähemalt 95 % sel hetkel kehtivast õpetajate palga alammäärast ja magistrikraadiga õpetajate palgad on võrdsed.