Tervishoiutöötaja lasteaias

15. mail 2017 Riigikogu Kultuurikomisjoni istung – tervishoiutöötaja lasteaias.
Vastuolu KELS seaduses ja praktikas.
Riigikogu Kultuurikomisjon on kutsunud Õiguskantsleri, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Lasteaednike Liidu ja Lastevanemate Liidu esindajad oma istungile esmaspäeval, 15. mail kell 11.15.
Õiguskantsler on saatnud Riigikogu kultuurikomisjonile kirja, milles ta leiab, et koolieelse lasteasutuse seadus ja seaduse alusel haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud
lasteasutuste personali miinimumkoosseis ei ole omavahel kooskõlas selles osas, mis
puudutab tervishoiutöötaja olemasolu lasteaias. Seadus näeb lasteaias ette tervishoiutöötaja ametikoha, miini
mumkoosseisu määruse järgi aga tervishoiutöötaja olemasolu lasteaias kohustuslik ei ole. Kiri on tutvumiseks manuses.
Kultuurikomisjon soovib arutada, kuidas toimub laste tervise jälgimine lasteaias ning kas
tervishoiutöötaja ametikoha nõue lasteaias on ajakohane.

Siit leiab Õiguskantsleri kirja ja ELAL liikmete arvamusi.