Uus portaal HARIDUS ja SUGU

Portaal HARIDUS JA SUGU on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses.
Portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse.
Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh. tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitilisi dokumente.
Avalik portaal on mõeldud kasutamiseks õppejõududele, õpetajatele, haridusametnikele, koolitajatele, üliõpilastele, noorsootöötajatele ja laiemale huviliste ringile, sh. ajakirjanikele ja meediaspetsialistidele.
Portaal „Haridus ja sugu“ on teejuhiks haridusvaldkonna soouuringute, sooteadliku pedagoogika alaste materjalide ja publikatsioonide juurde.
www.haridusjasugu.ee