Vaatame lasteaeda uue nurga alt Pärnus

SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava  ja  Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist  „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „ SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“

SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi?

Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad   valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas.

Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi  avardada ja tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda.

Koolitus toimub Pärnu Tammsaare Lasteaias, Tammsaare pst.10b
Aja – ja päevakava      

 9.45                     Kogunemine, tervituskohv
10.00-10.30        Avamine, tutvumisring
10.30-11.30        Sissejuhatus, rühmatöö  ja rühmatöö kokkuvõte
11.30- 12.00       Kas lapsed või poisid ja tüdrukud – kas sugu on oluline ja miks?
12.00 – 12.30     Lõuna, kohvi
12.30 -13.30       Mida kujutavad endast soolised stereotüübid ja mida nendega peale hakata?
13.30-14.15         Milliseid väärtusi kujundatakse ja mida tehakse laste valikuvõimaluste avardamiseks Põhjamaade lasteaedades
14.15 – 14.30       Kohvipaus
14.30 – 15.15       Kohustused, mis tulenevad Eesti seadustest ja kuidas neid täita – kuidas murda müüte, eelarvamusi ja stereotüüpe.  Koostöö peredega.
15.15 – 16.00      Arutelu, küsimused,  kokkuvõte ja lõpetamine

Koolitusest osavõtt on tasuta. 

Osalejatele tõendid koolituse läbimise kohta.

Registreeruda saab siin