Pakkumiskutse alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks

Eesti Lasteaednike Liit ootab pakkumisi alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks Norra Finantsmehhanismi rahastatud projektis „SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames

Teave pakkujale:
Pakkuja peab
Leidma lasteaia, kus videoklipppide jaoks materjali filmida ning hankima loa lasteaia ja laste filmimiseks.

Leidma lasteaiapoolse konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduseksperdid protsessi konsulteerimiseks, videomaterjalist õppeklippide väljavalimiseks ja ülesannetega varustamiseks ning soovituste koostamiseks videoklippide võimalikuks kasutamiseks alushariduse pedagoogide ettevalmistamisel ning nende täiendkoolituses.

Filmima 18 tundi videomaterjali nii varjatud kui suunatud kaamera(te)ga nii lasteaias sees kui väljas (lasteaia õuealal), sh nii õppe-, mängulisi kui vaba aja tegevusi. Filmimine toimub kahel päeval paralleelselt kahes rühmas. Videomaterjalist valitakse koos konsultandi ja ekspertidega välja 10 lõiku õppeotstarbeliste videoklippide valmistamiseks.

Osalema konsultatsioonidel tellija, SIHT projekti soolise võrdõiguslikkuse eksperdi, lasteaiapoolse konsultandi ning videoklippide valmistamisse kaasatud soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertidega vastavalt vajadusele kogu õppeotstarbeliste videoklipide tootmise vältel.

Tegelema videoklippide tootmise haldusprotsessiga, sh lepingute sõlmimise ning konsultantidele / ekspertidele töötasu maksmisega.

Kogu filmitud videomaterjal ning väljavalitud videoklipid koos konsultantide ja ekspertide lisatud klippide pealkirjade ja õppeülesannetega tuleb esitada elektroonilisel andmekandjal (nt CD, mälupulk), videomaterjal 3 eksemplaris, videoklipid 10 eksemplaris.

Töö teostusperiood: 25. november 2015 –31. jaanuar 2015.

Pakkumine esitada 20. novembriks 2015 meiliaadressil lasteaednikeliit@gmail.com või postiaadressil Aardla 138 Tartu 50415.
Pakkumisele lisada kaasatud konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertide CVd.

Lugupidamisega
Liili Pille
Eesti Lasteaednike Liit juhatuse esinaine