Lasteaiaõpetajad on õpetajad Ülle Tõnumaa, 6.11.2011 (algallikas: lasteaed.net)

Koos kooliõpetajatega olid 25.oktoobril 2011.a.Toopeal miitingul ka lasteaiaõpetajad. Neid oli kohale tulnud palju, mitmetest Eestimaa paikadest, isegi Saaremaalt.
Kui räägitakse õpetajate palkadest, nende töötingimustest, nende motivatsioonist ja missioonitundest, siis mõeldakse põhiliselt kooliõpetajaid. Samas ei maksa ära unustada, et ka lasteaiaõpetajad on õpetajad. Kuigi lasteaiaõpetajad saavad palka omavalitsuselt, on nad samasugused õpetajad nagu kooliõpetajad.Lasteaed on haridusasutus, me valmistame lapsed ette kooliks , alusharidus on vundament, millele laps toetub koolis õppides.
Eestimaa lasteaiad annavad heal tasemel alusharidust nagu tuli väljaTLÜ prof.Leida Taltsi uurimusest „Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis“(2005-2008).
Küsimused tekivad ja jäävad:
Millal ühendatakse Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava Põhikooli riikliku õppekavaga?
Millal hakkavad lasteaiaõpetajad saama palka kooliõpetajatega samadest allikatest?
Millal hakkame saama vabariigi keskmist palka?
Millal võrdsustatakse lasteaiaõpetajate palgad erinevates maakondades ja linnades?

Üsna raske on lastega tööd teha, kui rühmas, ka erivanuseliste laste rühmas on 24 last. Kahjuks on tänane reaalsus see, et et paljudes lasteaedades seinad hallitavad.
Vaata Facebooki: Lasteaiaõpetajad on õpetajad
http://www.facebook.com/#!/pages/Lasteaia%C3%B5petajad-on-%C3%B5petajad/259693854081870