Konverents: Kaasaegne õpetajaharidus nõuab uusi teadmisi

Olete väga oodatud 5. veebruaril 2016.a. Tallinna Ülikoolis Narva mnt 29 ruumis A002 toimuvale konverentsile
KAASAEGNE ÕPETAJAHARIDUS NÕUAB UUSI TEADMISI
Projekti SIHT- Sooaspekti Integereerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse lõppkonverents

Konverentsi kava:
9.30-10.00 Osavõtjate registreerimine, tervituskohv
10.00-11.00 I paneel: Kaasaegne haridus – kaasaegsed teadmised. Eesti haridus läbi euroopalike väärtuste prisma
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige
Mailis Reps, Riigikogu kultuurikomisjoni liige
Dagfinn Sørli, Norra suursaadik
11.00- 12.30 II paneel: Põhjamaade kogemus soolise võrdõiguslikkuse edendamisel hariduses
Ole Bredesen, Nordfjell, Norra Reform keskus
Soome TASUKO projekt – soolise võrdõiguslikkuse integreerimisest Soome
õpetajaharidusse. Elina Lahelma, Helsingi ülikooli professor
Küsimused-vastused. Arutelu
12.30-13.30 Lõuna
13.30-14.45 III paneel: Uued ja huvitavad uuringud – mida arvavad õpilased endast, teistest ja koolist
Poisid ja tüdrukud koolist ja enesest koolis.
Tiiu Kuurme TLÜ haridusteaduste instituut, kasvatusteaduse dotsent Kas meesõpetaja koolis lahendab kõik probleemid?
Gertrud Kasemaa, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant Poiste ja tüdrukute identiteet ja tulevikunägemused.
Elo-Maria Roots, TLÜ haridusteaduste instituut
Küsimused-vastused. Arutelu
15.00-16.30 IV paneel: Uued ja huvitavad uuringud – mida arvavad õpetajad ja õppejõud
soolisest võrdõiguslikkusest
Kas lasteaiaõpetajad ja juhid peavad oluliseks poiste ja tüdrukute võimaluste võrdsust.
Evelyn Neudorf, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant
Tiia Õun, TLÜ eelkoolipedagoogika dotsent
Millised hoiakud soolise võrdõiguslikkuse suhtes valitsevad Eesti kutsehariduse õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hulgas.
Hannaliisa Uusmaa, EMTA doktorant
Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi lektor
Tartu ja Tallinna Ülikooli õpetajahariduse kaasajastamine – vajadused ja võimalused sooaspekti integreerimiseks õppekavadesse.
Katri Lamesoo, TÜ Haridusuuenduskeskuse peaspetsialist, doktorant,
Gertrud Kasemaa, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant
Küsimused-vastused. Arutelu
16.30- 17.00 Kuidas ja kuhu edasi ning kellega koos? Kokkuvõte ja lõppsõnad
Ülle-Marike Papp, projekti SIHT ekspert
Konverentsil jagatakse infomaterjale ja tutvustatakse uut soo ja hariduse teemalist infoportaali, mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid ja õppematerjale sooliste aspektide integreerimiseks kõigi haridustasemete õppekavadesse ja –ainetesse.
Üritus on tasuta, ootame arvukat ja aktiivset osavõttu.
Osavõtjate registreerimine kuni 2. veebruarini hariduskonverents2016@gmail.com.
Projekti toetab Norra finantsmehhanismi soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programm.