Eesti Lasteaednike Liit kollektiivsest pöördumisest ja M. Sultsi petitsioonist.

Eesti Lasteaednike Liit annab teada, et Lasteaednike liidu kollektiivne pöördumine on Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses.
http://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/riigikogule-esitatud-kollektiivsed-poordumised/
Toimunud istungi protokolli loe samast. Vt. Kultuurikomisjoni protokoll 15.09.2015 nr. 18.
Märt Sults küll istungil ei osalenud, kuid komisjoni istungi protokollid ja pressiteade on kõigile avalikult kättesaadavad.

Kultuurikomisjoni pressiteade 15.09.2015
http://www.riigikogu.ee/pressiteated/kultuurikomisjon-et-et/kultuurikomisjon-soovib-lasteaednike-palgakusimust-arutada-koos-hariduse-uldise-rahastamisega/

Liidule teadaolevalt kujundab kultuurikomisjon seisukoha lasteaednike kollektiivse pöördumise kohta hiljemalt detsembris 2015.

15. septembri kohtumisel oli juttu, et komisjoni liikmeid huvitab, kuidas toimuvad palgaläbirääkimised kohalike omavalitsuste ja lasteaednike esindajate vahel.
Koolieelsete lasteasutuste seaduses on sätestatud:
§ 27. Rahastamine
(5) Lasteasutuse õpetaja palga alammääras lepivad kokku kohalike omavalitsusüksuste esindajad ja lasteasutuste õpetajate esindajad.
Lasteaednike liit on küsinud liidu listi kaudu oma liikmetelt ja ootab teavet selle kohta kuidas praktikas KOV -dega lasteaiaõpetajate palgaläbirääkimised toimuvad ja kuidas omavalitsuste poolt 2016 aasta eelarveläbirääkimiste käigus lasteaednikke palgaläbirääkimistele kaasatakse. (Keda ja kuidas kaasatakse, kuidas esindajad nimetatakse, kas sõlmitakse kokkulepe, mis juhtub kui kokkulepet ei saavutata, kelle otsustuspädevuses on palgaküsimused, jne.) Kogunenud info edastame kultuurikomisjonile.

Lasteaiaõpetajate palgatoetuse sissekirjutamiseni jõudmine riigieelarvesse on pikk protsess ja nõuab mitmete seaduste muutmist. See eeldab, et eelnevalt on algatatud vastav eelnõu koolieelsete lasteasutuste seadusemuudatusteks, see on menetletud riigikogus, läbinud kolm lugemist, väljakuulutatud, on kokku lepitud riiklik palgaalammäär jne. Kui soovida seda 2016 aasta riigieelarvesse, siis peaks kõik eelnev toimuma enne detsembrit 2015. Riigieelarve võetakse vastu detsembri alguses.
See omakorda eeldab koalitsioonis ja opositsioonis olevate erakondade väga suurt tahet, koostööd ja kiirkorras seadusemuudatuse menetlemist.

Täname Märt Sultsi toetuse eest.

Kinnitame, et lasteaednike pöördumine on jätkuvalt Riigikogu kultuurikomisjonis menetlemisel.Petitsioonile toetusallkirja andmine on iga inimese isiklik otsus.

Liili Pille
ELAL
juhatuse esinaine

Tel: 53094555 lasteaednikeliit@gmail.com liilipille@gmail.com