Pakkumiskutse alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks 10/11/2015 Eesti Lasteaednike Liit ootab pakkumisi alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks Norra Finantsmehhanismi rahastatud projektis „SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames Teave pakkujale: Pakkuja peab Leidma lasteaia, kus videoklipppide jaoks materjali filmida ning hankima loa lasteaia ja laste filmimiseks. Leidma lasteaiapoolse konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduseksperdid protsessi konsulteerimiseks, videomaterjalist õppeklippide väljavalimiseks ja ülesannetega varustamiseks ning soovituste koostamiseks videoklippide võimalikuks kasutamiseks alushariduse pedagoogide ettevalmistamisel ning nende täiendkoolituses. Filmima 18 tundi videomaterjali nii varjatud kui suunatud kaamera(te)ga nii lasteaias sees kui väljas (lasteaia õuealal), sh nii õppe-, mängulisi kui vaba aja tegevusi. Filmimine toimub kahel päeval paralleelselt kahes rühmas. Videomaterjalist valitakse koos konsultandi ja ekspertidega välja 10 lõiku õppeotstarbeliste videoklippide valmistamiseks. Osalema konsultatsioonidel tellija, SIHT projekti soolise võrdõiguslikkuse eksperdi, lasteaiapoolse konsultandi ning videoklippide valmistamisse kaasatud soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertidega vastavalt vajadusele kogu õppeotstarbeliste videoklipide tootmise vältel. Tegelema videoklippide tootmise haldusprotsessiga, sh lepingute sõlmimise ning konsultantidele / ekspertidele töötasu maksmisega. Kogu filmitud videomaterjal ning väljavalitud videoklipid koos konsultantide ja ekspertide lisatud klippide pealkirjade ja õppeülesannetega tuleb esitada elektroonilisel andmekandjal (nt CD, mälupulk), videomaterjal 3 eksemplaris, videoklipid 10 eksemplaris. Töö teostusperiood: 25. november 2015 –31. jaanuar 2015. Pakkumine esitada 20. novembriks 2015 meiliaadressil lasteaednikeliit@gmail.com või postiaadressil Aardla 138 Tartu 50415. Pakkumisele lisada kaasatud konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertide CVd. Lugupidamisega Liili Pille Eesti Lasteaednike Liit juhatuse esinaine Koolitus VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Viljandis

  • Post author:

SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „…

Loe veelPakkumiskutse alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks 10/11/2015 Eesti Lasteaednike Liit ootab pakkumisi alusharidusteemaliste videoklippide tootmiseks Norra Finantsmehhanismi rahastatud projektis „SIHT – Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames Teave pakkujale: Pakkuja peab Leidma lasteaia, kus videoklipppide jaoks materjali filmida ning hankima loa lasteaia ja laste filmimiseks. Leidma lasteaiapoolse konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduseksperdid protsessi konsulteerimiseks, videomaterjalist õppeklippide väljavalimiseks ja ülesannetega varustamiseks ning soovituste koostamiseks videoklippide võimalikuks kasutamiseks alushariduse pedagoogide ettevalmistamisel ning nende täiendkoolituses. Filmima 18 tundi videomaterjali nii varjatud kui suunatud kaamera(te)ga nii lasteaias sees kui väljas (lasteaia õuealal), sh nii õppe-, mängulisi kui vaba aja tegevusi. Filmimine toimub kahel päeval paralleelselt kahes rühmas. Videomaterjalist valitakse koos konsultandi ja ekspertidega välja 10 lõiku õppeotstarbeliste videoklippide valmistamiseks. Osalema konsultatsioonidel tellija, SIHT projekti soolise võrdõiguslikkuse eksperdi, lasteaiapoolse konsultandi ning videoklippide valmistamisse kaasatud soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertidega vastavalt vajadusele kogu õppeotstarbeliste videoklipide tootmise vältel. Tegelema videoklippide tootmise haldusprotsessiga, sh lepingute sõlmimise ning konsultantidele / ekspertidele töötasu maksmisega. Kogu filmitud videomaterjal ning väljavalitud videoklipid koos konsultantide ja ekspertide lisatud klippide pealkirjade ja õppeülesannetega tuleb esitada elektroonilisel andmekandjal (nt CD, mälupulk), videomaterjal 3 eksemplaris, videoklipid 10 eksemplaris. Töö teostusperiood: 25. november 2015 –31. jaanuar 2015. Pakkumine esitada 20. novembriks 2015 meiliaadressil lasteaednikeliit@gmail.com või postiaadressil Aardla 138 Tartu 50415. Pakkumisele lisada kaasatud konsultandi, soolise võrdõiguslikkuse ja alushariduse ekspertide CVd. Lugupidamisega Liili Pille Eesti Lasteaednike Liit juhatuse esinaine Koolitus VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Viljandis

Eesti Lasteaednike Liit kollektiivsest pöördumisest ja M. Sultsi petitsioonist.

  • Post author:

Eesti Lasteaednike Liit annab teada, et Lasteaednike liidu kollektiivne pöördumine on Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses. http://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/riigikogule-esitatud-kollektiivsed-poordumised/ Toimunud istungi protokolli loe samast. Vt. Kultuurikomisjoni protokoll 15.09.2015 nr. 18. Märt Sults küll istungil…

Loe veelEesti Lasteaednike Liit kollektiivsest pöördumisest ja M. Sultsi petitsioonist.