Veebikoolitus lasteaednikele

“Tüdrukute ja poiste haridus- ja ametivalikud algavad juba lasteaiast.” Veebikoolitus
lasteaednikele.

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL) korraldab 18.02.2022 ja 28.02.2022 koostöös Eesti Naisteühenduste
Ümarlauaga (ENÜ) tasuta veebikoolituse “Tüdrukute ja poiste haridus- ja ametivalikud algavad juba
lasteaiast.”
Osalema on oodatud õpetajad, abiõpetajad, juhid.

Kavas: 9.00 – 10.30

 • Muutuvast tööturust muutuvas maailmas ja mida lasteaias silmas pidada ja teha, et muutustega
  kaasa minna. Tutvustame uuringutest selgunud erinevaid hoiakuid ja ootusi tüdrukute ja poiste
  suhtes.
 • Nüüdisaegsed käsitlused soolisest sotsialiseerumisest, soorollidest ja –stereotüüpidest. Perekonna,
  meedia, mänguasjatööstuse ja hariduse mõju.
  10.45-10.45 Paus
  10.45- 12.15
  -Varjatud õppekava ja kuidas see avaldub lasteaias. Videoklippide analüüs ja arutelu
  soostereotüüpide ja eelarvamuste märkamiseks ja äratundmiseks.
 • Rahvusvaheline parim praktika (Island, Norra, Rootsi jne) laste vabade valikute toetamisel.
  12.15 – 12.30 Paus
  12.30 – 14.00
 • Mida saame teha oma lasteaias, et igapäevase õppe- ja kasvatustöö kaudu vähendada
  soostereotüüpide ja –rolliootuste piiravat mõju tüdrukute ja poiste kogemustele, võimalustele,
  oskustele ja valikutele.
 • Kokkuvõte. Teadmiste varaait: täiendavad materjalid sooteadlikust pedagoogikast.
  Õppepäev on vaheldusrikas ja osalejaid aktiivselt kaasav. Osalejad saavad tõendi koolituse läbimise
  kohta.
 • Koolituse viivad läbi sooteadliku kasvatuse ja hariduse eksperdid Riina Kütt ja Ülle-Marike Papp
  18.02.2022 kell 9.00 – 14.00 toimuvale koolitusele registreerimise link
  https://forms.gle/euvayfUKtgedUEkf9
  Registreerimise tähtaeg 16.02.2022 või kohtade täitumiseni.
  28.02.2022 kell 9.00 – 14.00 toimuvale koolitusele registreerimise link
  https://forms.gle/GXzE9h463E62dkLV
  Registreerimise tähtaeg 25.02.2022 või kohtade täitumiseni.
  Korraldaja: Eesti Lasteaednike Liit. Kontaktisik Liili Pille liilipille@gmail.com 53094555