Teabepäevad lasteaednikele oktoobris ja novembris 2015

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innovega ja MTÜ Eesti Lasteaednike Liiduga korraldab 2015/2016. õa-l teabepäevi koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamiseks üle Eesti. Kavas on viis teabepäeva, mis toimuvad Pärnus, Narvas, Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Teabepäevad keskenduvad uuringutele (Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti Lastekaitse Liit) ja parimatele praktikatele riikliku õppekava rakendamisel. Sihtgrupiks on õpetajad ja õppealajuhatajad. Osalemine on tasuta ja võimalus teabepäevadest osa saada on kõigil Eesti lasteaedade õpetajatel ja õppealajuhatajatel vastavalt oma valikule.

Teabepäevade eesmärgid:
* osalejad on saanud ülevaate õppekava rakendusuuringutest, mille alusel saavad lasteaia õppekava arendada ja rakendumist analüüsida,
* osalejad on saanud soovitused ja paremad praktikad lasteaia õppekava arendamiseks ja rakendamiseks.

Registreerimine teabepäevadele:
Pärnu Riigigümnaasium, 12. oktoober 2015 http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-10-12/ 
TÜ Narva Kolledž, 26. oktoober 2015 http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-10-26/ 
Tartu HTM saal, 28. oktoober 2015 http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-10-28/ 
Tallinna Südalinna Kool, 29. oktoober 2015 http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-10-29/
Rakvere Reaalgümnaasium, 3. november 2015 http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-11-03/

Parimate soovidega,
Tiina Peterson
HTMi üldharidusosakonna peaekspert
7 350 114

Liili Pille
ELAL juhatuse esinaine
Tel: 53094555 lasteaednikeliit@gmail.com liilipille@gmail.com