Käsiraamat lasteaednikele 30/5/2014

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames koostasime soolise vägivalla ja perevägivalla teemalise käsiraamatu lasteaedadele. Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla kohta ühiskonnas levinud väärarusaamadele, Eestis kehtivate seaduste ja ohvrite abistamise võimaluste tutvustamisele. Lisaks teoreetilisele osale pakume praktilisi soovitusi. Käsiraamat on valminud koostöös Eesti Lasteaednike Liidu, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga. Käsiraamat on kättesaadav Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse kodulehel http://www.enu.ee/naistevastane-vagivald/index.php?keel=1&id=516 ja ELAL kodulehel materjalide all. Koolitus lasteaiaõpetajatele 14/5/2014 SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ SA) juhitava ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö ja pereelu tasakaal“ rahastatava toetusega projekti „ SIHT – Sooaspekti Inegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ raames läbiviidav koolitus lasteaiaõpetajatele „Vaatame lasteaeda uue nurga alt“ SIHT selgeks – kuhu ja kuidas edasi? Mida näha ja mida teha, et tüdrukutel ja poistel oleks tulevikus avaramad valikuvõimalused, et nad oleks vabad ja julged valima üha keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutuvas maailmas. Lasteaialgi on selles oluline roll, kui õpetaja ise oskab ja tahab näha esmapilgul nähtamatut ja mõelda, kuidas laste valikuvõimalusi avardada ja tüdrukutele ja poistele võrdseid arenguvõimalusi pakkuda. VAATAME LASTEAEDA UUE NURGA ALT Koolitus lasteaiaõpetajatele Tallinnas (2.juuni 2014) ja Tartus (18.juuni 2014). PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TALLINNAS TOIMUVALE KOOLITUSELE PÄEVAKAVA JA REGISTREERUMINE TARTUS TOIMUVALE KOOLITUSELE Mõlemal koolitusel on 30 kohta Osavõtuks palun registreerida hiljemalt 30.mail.2014 Koolitajad Ülle-Marike Papp Lektor, Eesti poolne ekspert Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töögrupis. Alates 1990. aastatest osalenud aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, olles Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja, avaldades ja toimetades arvukalt soolise võrdõiguslikkuse valdkonda valgustavaid väljaandeid, olles muuhulgas „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande“ ning soo ja hariduse teemaliste juhendite üheks autoriks. On koordineerinud Eesti olukorda soo aspektist kirjeldavaid uuringuid ja analüüse ning viinud läbi koolitusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisest erinevates valdkondades, sh. hariduses, keskendudes inimõigustele ning soolise ebavõrdsuse vähendamise rahvusvahelistele ja siseriiklikele normidele ja kogemustele. Riina Kütt Töötanud Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialistina. Läbinud Phare mestiprojekti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitajate koolituse programmi (2003-2005) ja omandanud koolitajate koolitaja sertifikaadi. Juhtinud alates 1990. aastate algusest arvukalt Euroopa Liidu projekte soolise võrdõiguslikkuse, soostereotüüpide, naised ja tööturg, naised ja karjäär, naistevastane vägivald, jne teemal (Leonardo da Vinci, Grundtvig, EL 5. raamprogram, Daphne jne). Olnud haridusteemaliste projektide „Kas lapsed või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ ja „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“ elluviimises. Koolitanud erinevaid sihtgruppe – riigiametnikke, mittetulundusorganisatsioonide liikmeid, õpetajaid ja poliitikuid soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkondade teemadel. *Koolituse korraldaja on projekti koostööpartnerina Eesti Lasteaednike Liit (Liili Pille, juhatuse esinaine, Eesti Lasteaednike Liit, Tel: 53094555 liilipille@gmail.com) 2014 aasta ELAL SUVEKOOL ja SEMINAR “Kodupaiga kultuurikeskkond – õpikeskkonna toetaja alushariduses“ toimub 24.-25. juulil Põltsamaal ja Jõgeval

Päevakava

Neljapäev, 24. juuli  2014

8.30 – 9.30         Kogunemine, majutamine  ja hommikukohv Põltsamaal,  Lasteaed MARI ruumides, Pärna tn.3

9.30                   Suvekooli avamine Lasteaed MARI õuealal

10.00 – 12.30      Koolitus  „Kultuuriruum lasteaia õppekasvatustegevuse toetajana“ TÜ Margit Teller, Põltsamaa Lossi   konvendisaal, Lossi 1  http://www.puhkaeestis.ee/et/poltsamaa-loss

13.00 – 13.45     Lõuna Carl Schmidti majas, Kesk tn.4  http://www.puhkaeestis.ee/et/alevivanema-carl-schmidti-maja-1

14.00 – 17.00

Töötoad Lossihoovis (kõigil võimalus osaleda kõigis töötubades)

I töötuba „Lossi ja linna ajalugu, kirik“ Põltsamaa Muuseumi direktor Rutt Tänav

II töötuba „Käsitöö“ Põltsamaa Käsiteokoja perenaised Katre Arula ja Kersti Pook

III töötuba „Toidumuuseum ja veinikelder“  Veinikeldri töötajad

17.30 – 18.30     Õhtusöök Carl Schmidti majas

18.30 – 20.00     Vaba aeg, valmistumine õhtuseks peoks

20.00                 Suvepidu lossiprouadele Põltsamaa Lossi konvendisaalis. Riietus – lossipeoks kohane.

Programmis: kontsert üllatusesinejatega, teater Nora, rahvaste tantsud, temaatiline viktoriin, suveõhtu suupisted

Reede, 25. juuli 2014

8.30 – 9.30      Hommikusöök  Carl Schmidti majas

9.30 – 11.00    Sõidame Jõgevale, Pae tn.3.  Ennast tutvustab uuenenud Jõgeva Lasteaed Karikakar,  Mare Suviste ja Marge Põdra

11.00 – 13.00  ELAL  Üldkoosolek,  Lasteaed Karikakar. Liili Pille

13.00 – 14.00  Lõuna restoranis „Kosmos“, Suur tn.14,  http://www.puhkaeestis.ee/et/restoran-kosmos

14.30 – 16.00  Kassinurme mäed. Kultuuripoolteisttund loitsudega,  http://www.kassinurme.ee/kassinurme.html,  Asta Paeveer

16.00 – 17.00  Piknik Kassinurmel. Suvekooli lõpetamine.

17.00              Kojusõit

Korraldajad võtavad endale õiguse vajadusel päevakavas  mõningaid muudatusi teha.

REGISTREERIMINE SIIN