Kohtumine HARNOs

HARNO ehk Haridus- ja Noorteamet https://www.harno.ee/et on pandud kokku neljast üksusest, teeb tihedalt koostööd HTM-ga, kellega jagavad ka ressursse. Erinevate üksuste ühinemine on lõpusirgele jõudmas, kuid väga palju on veel vaja teha, eriti just teavitamise ning kommunikatsiooni vallas.

Lasteaednikele on seni rohkem tuttavad olnud Innove ja Hitsa, kes nüüd on samuti HARNO alla koondunud ja neid samu teenuseid edasi osutavad. Harno on suunatud haridusteenuste pakkumisele hõlmates kõik vanuserühmad. 2021 planeeritud peamised tegevused:

– Haridussüsteemi edukas väljumine kriisist (Covid)

– Üleminek teenuspõhisele toimemudelile

– Personaliseeritud õpiradade süsteem

Harno keskmes on kodanik ja tema vajadused ning seejärel sihtrühm, kes aitaks vajalikke haridusteenuseid osutada.

Samuti kuulub Harno koondnimetuse all mitmekeelne õpe ja eesti keele tugiõpe muukeelsetele lastele, kodanikele, keelekümblus jms. Pakutakse ka õpetajatele tasuta nõustamise teenust kui su rühmas on kasvõi üks muukeelne laps ning sa vajad temaga seoses tuge. Mitmekeelse õppe büroo juhataja ja kontaktisik on Urve Rannaääre.

Harnosse on koondunud ka testide ja hindamise keskus, kus osakonnajuhatajaks Aimi Püüa.  Alusharidust puudutab läbiviidud IELS uuring, selle analüüs ja kokkuvõtted. Loomisel on 5-6 aastaste arengu jälgimise mäng õpetajatele. Selle büroo koordineerida on ka lasteaedades üle Eesti läbiviidav iga aastane rahulolu uuring.

Eraldi üksus on kaasva hariduse ja tuge vajava õppija teemadega tegelejatele.

Samuti on Harno teenus õpetajate koolitused ning kvalifikatsiooni tõstmine. Vestlesime sellest, kuidas teha koostööd Eesti Linnade ja Valdade liiduga, et alustada läbirääkimisi õpetajate palkade diferentseerimisest ning võrdsetest puhkustest.

Hea uudisena on see, et Harnos on Üldhariduse õppekava ja õppevara büroos eraldi alushariduse peaspetsialist Heli Mäesepp. Hetkel on kõige suurem töö uue alushariduse õppekavaga, millega vahepeal toimetas ülikooli õppejõududest töörühm ja käsil on kogutud tagasiside analüüsimine. 23.02. toimub alushariduse riikliku õppekava ümarlaud, kus arutatakse läbi õppekava muudatustega seotud küsimused

Kokkulepe jäi, et infot, mida vahetada on palju ning järgmine kohtumine Harno esindajatega toimub aprillis.

Manuses kohtumise memo ja Harno slaidiettekanne

Uudiseid vahendasid

Anneli Laamann ja Liili Pille

ELAL juhatuse liikmed