Airi Mikli ja Tambet Drelli ettekande “Kohalike omavalitsuste võimekus tagada kvaliteetne ja toimiv lasteaiateenus” materjalid.

Riigikontroll Riigikogu kultuurikomisjonis

Sulge